Mien was een warme, zorgzame en belangstellende vrouw. Ze genoot van mensen om haar heen. Ze was, zoals de kinderen vertelden, een gezelligheidsdier. Zij was een kwieke dame, die er trots op was nog helemaal zelfstandig te wonen. Aan de andere kant was ze zich er van bewust dat er een dag zou komen, waarop ook zij hulp nodig zou hebben. Ze leefde mee met haar gezin en de mensen om haar heen. Mien kon je ook recht op de man af vragen wat er was, maar altijd vanuit een oprechte belangstelling in de ander. Als moeder wist Mien zich gesteund door Maria. Bij haar kon zij altijd terecht en heeft ze menig kaarsje gebrand.
Haar man Gert was de liefde van haar leven. Ze deden alles samen en Mien heeft hem op zijn ziekbed tot het einde toe verzorgd. Toen hij 18 jaar geleden overleed, toonde Mien zich, gesterkt voor haar gezin en de mensen om haar heen, sterk. Natuurlijk was dat niet altijd even makkelijk, maar zij wist de draad van het leven weer op te pakken en ondernam van alles.
Op 16 november 2017 is, in het bijzijn van haar kinderen, Mien rustig ingeslapen. ‘Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die zij van haar mochten ontvangen’, laten haar kinderen en kleinkinderen haar in liefde gaan. We geloven dat de liefde van Mien in ons blijft voortleven en zij opgenomen is in het licht en de liefde van God.

Astrid Wittebrood – Schouten