Advent is de aanloopperiode naar kerst.
De naam ‘advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent.
In deze periode bereiden we ons voor op het kerstfeest waarbij we de geboorte van Jezus herdenken.

Als MOV groep willen wij op 17 december achter in de kerk rijst en pasta verkopen voor € 1,00 per pak.
Dit kunt u dan uiteraard mee naar huis nemen, maar u kunt het ook gelijk weer inleveren als u dat wenst;
u geeft het dan weg voor een goede besteding.
U kunt ook bij binnenkomst zelf houdbare levensmiddelen inleveren.
Dit inleveren kan tijdens de hele adventperiode, dus ook tijdens de vieringen van 3, 9 en 23 december.
Wij zullen zorgen dat dit terecht komt bij mensen/gezinnen die het goed kunnen gebruiken.

In deze verwachtingsperiode lijkt dit ons een goed idee om concreet bij te dragen
aan het welzijn van onze medemens in ons dorp.

MOV groep Obdam