Pater Jan Dekker werd geboren in Obdam op 19 augustus 1924. Hij verbond zich blijvend aan de SMA (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) op 15 juli 1952. Hij werd tot priester gewijd op 16 juli 1953. Na een welbesteed leven sliep hij rustig in te Maastricht op 2 januari 2018.
Zijn medebroeders schrijven:

Hij zal herinnerd worden als een eenvoudig, zwijgzaam en goed mens. Jan had geen pretenties, maar was een missionaris uit het goede hout gesneden.Hij was ruim veertig jaar werkzaam in Ghana. Hij was een heel gelukkig mens en leefde daar te midden van de mensen. Hij was heel solidair met hen. Hij stelde weinig eisen aan het leven. Alles was hem goed. Hij werkte vaak in heel arme en moeilijke gebieden, maar was van harte bereid het leven van de mensen te delen. Hij had geen talenknobbel, maar was heel sterk in de taal van de liefde.
Terug in Nederland was hij heel betrokken bij het leven van de gemeenschap. Hij was altijd thuis. Hij zorgde ook voor het park en de tuin bij ons SMAhuis zolang hij er woonde. Hij schrok er niet voor terug tot op hoge leeftijd schoffel, schop en bezem te hanteren. Hij ging ook op assistentie, vooral bij zustergemeenschappen. Hij was een heel vrome man en was graag priester. Zijn devotie tot Maria leefde hij uit in zijn zorg voor de Mariagrot in de tuin van ons missiehuis.
Hij genoot ook de steun van zijn familie die hem steeds met warme belangstelling volgde. Hij was steeds heel blij met hun bezoek.
Wij zijn pater Jan heel dankbaar voor zijn leven en voor het vele goede dat hij heeft gedaan.

Goed nog eens terug te denken aan het leven van pater Jan Dekker.