Op 28 maart 2018 overleed Trien Hoogewerf op 90-jarige leeftijd. ‘Wanneer ik ben heengegaan, laat me dan los, laat me maar gaan…’
Dat was de eerste regel van de eerste lezing die we in haar viering van afscheid hebben gelezen. Zij gaf haar leven terug aan haar Schepper.
‘Zij heeft haar leven lang geleefd samen met jullie die haar zo dierbaar waren, en toen kwam die dag die voor iedereen verschillend is, dat zij, die jullie het leven heeft gegeven, dat leven heeft afgesloten en naar haar Schepper terug is gegaan’.
Teruggegaan naar haar Arie en al die dierbaren die haar al waren voorgegaan, dat eeuwige en voor ons nog ongekende leven tegemoet.
Zij heeft intens geleefd met heel haar hart. Een van haar gevleugelde woorden was: ‘Wat je kunt doen, dat moet je doen’. Dat heeft zij haar hele leven gedaan. Zij deed nog van alles en ze wilde overal bij zijn: kaarten, alles wat de Zonnebloem deed, goed bijhouden. Ze hield van handwerken, zoals borduren en moffies breien en misschien zijn er nog wel in een verborgen hoekje een paar pennen te vinden, waarop ze de eerste steken had gebreid.
En als je een spelletje met haar speelde, of dat nu Rummikuppen of Keezen was, moest je haar wel in de gaten houden, want ze speelde graag in haar eigen voordeel.
Dankbaar mogen we terugkijken op haar leven te midden van ons.
Trien, rust nu maar uit na dit welbestede leven hier en geniet van de eeuwige vrede bij de Hemelse Vader. Rust in vrede.

Pastor Jack de Groot