Op vrijdagavond 1 juni werd in onze parochie Het heilig Vormsel gevierd. Tweeëntwintig kinderen kregen dit sacrament toegediend door Eduard Moltzer, de deken van Alkmaar. Hij drukte hen met zalf een kruisje op het voorhoofd met de woorden: ‘Ontvang de Heilige Geest, de gave Gods’. Zo werd hun opname in de geloofsgemeenschap bezegeld.
Deken Moltzer maakte er een ontspannen viering van. Hij nam ruim de tijd om met de kinderen te praten en ze op hun gemak te stellen. Hoe de kinderen dit zelf hebben ervaren, heb ik op het moment van schrijven nog niet gehoord. Dat komt aan de orde in de slotbijeenkomst, die op dinsdag 12 juni plaatsvindt.

Ik hoop natuurlijk dat ze op één of andere manier hun draai vinden in de kerk. In elk geval hebben ze het hele traject van Doopsel, Eerste Communie en Vormsel doorlopen, dus ze weten nu hoe het in de kerk toegaat.
De voorbereiding op het Vormsel ging dit jaar anders dan in de afgelopen jaren. Er is in onze parochie geen Vormselwerkgroep meer. Margretha Mol heeft het op zich genomen om aan de hand van een nieuw project de kinderen op dit sacrament voor te bereiden, onder leiding van pastor Anne-Marie van Straaten. Het was een sprong in het diepe, maar ze kwam weer boven water en ze heeft al laten weten dat ze volgend jaar de sprong weer aandurft. Margretha, hartelijk dank voor de tijd en de energie die je gestoken hebt in de voorbereiding van dit sacrament!