Ria de Vos werd in 1926 geboren in Haarlem als dochter van een schoenmaker. Ze trouwde met Wout Ineke, die gezagvoerder was op de grote vaart. Met hem ging ze in Oudorp wonen. Later verhuisde ze naar Zuid-Scharwoude. Ria en Wout kregen een dochter, Marjolijn, en een zoon, Alexander, die kort na zijn geboorte overleed.

Ria Ineke was een vrolijke, sportieve, stijlvolle vrouw. Omdat haar man meestal op zee was, moest ze zich in haar eentje redden en dat ging haar goed af. Met haar doorzettingsvermogen en goede moed kon ze ook veel betekenen voor mensen om haar heen.

Na het overlijden van haar man, nu ruim twee jaar geleden, kreeg Ria het moeilijk, alleen in huis. Ze verhuisde naar De Horstenburgh, waar zij tevreden was, maar waar haar gezondheid steeds verder achteruitging. Begin juli werd ze voor het eerst overgrootmoeder. Ze leek nauwelijks meer bij bewustzijn, maar toen Marjolijn haar een foto liet zien van haar pasgeboren achterkleinzoon, fluisterde ze zijn naam: Sam. Het was haar allerlaatste woord. Op 7 juli mocht ik haar de ziekenzegen geven. Op 12 juli overleed ze. Een week later hebben we met een dienst in De Waerdse Landen afscheid van haar genomen, waarna de crematie heeft plaatsgevonden. Moge zij rusten in vrede!

Pastor Bert Glorie