Siem werd in 1939 geboren in Obdam als twee-na-jongste in een groot tuindersgezin. Als kind al ging hij graag met zijn vader mee en na het doorlopen van de Tuinbouwschool stapte hij dan ook in het bedrijf.

Maar na de ruilverkaveling zag hij te weinig mogelijkheden, zodat hij besloot het bedrijf voort te zetten in Hensbroek. Inmiddels was hij getrouwd met Aat Vleugel. Ze vestigden zich aan de Julianaweg, waar hun vijf kinderen opgroeiden. In zijn jeugd had Siem veel aan sport gedaan, voetballen, schaatsen… Maar door een knieblessure was hij al gauw genoodzaakt met voetballen te stoppen. Wel werd hij toen nog coach van een jeugdteam, maar het tuindersbedrijf eiste veel van zijn aandacht.

Ondanks zijn harde werken was Siem ook een man die van gezelligheid hield. Hij trok veel op met zijn broer Joop, maar ook bij Siem thuis was iedereen welkom en werd er graag een borrel geschonken. Toen Joop op latere leeftijd emigreerde, werd Siem een tweede vader voor zijn dochter Dorry.

Diverse keren bezochten Siem en Aat hun geëmigreerde familieleden. Dat deden ze ook begin dit jaar. Aan het eind van die reis, in Australië, kwam uit dat hij weer kanker had. Tien jaar geleden was dat ook al gebeurd. Toen was het darmkanker die nog kon worden genezen. Nu waren er zoveel uitzaaiingen dat er geen redden meer aan was. Zes jaar geleden stopte Siem met zijn tuinderij. Samen met Aat verhuisde hij terug naar Obdam, naar de van Wassenaerstraat. Daar had Siem nog een mooie tijd.

Hij werd vrijwilliger in De Horstenburgh, had zijn groentetuin aan de Duinweid en een mooie volière met kanaries.

En dan waren er natuurlijk de kleinkinderen, voor wie hij een leuke opa was die graag een grapje uithaalde. Op donderdagavond 19 juli ontving Siem de Ziekenzegen. De dag daarna kon hij afscheid nemen van zijn familie en zijn vrienden. Hij overleed vroeg in de ochtend van zaterdag 21 juli. In de Sint Victorkerk hebben we afscheid van Siem genomen op dinsdagavond 24 juli. De dag daarna is hij in Heerhugowaard gecremeerd. Moge hij een ereplaats krijgen in Gods paradijstuin.

Pastor Bert Glorie