Nellie Klaver werd op 29 oktober 1928 geboren in een huisje aan de Akkerstraat. Daar heeft ze vrijwel heel haar verdere leven gewoond. Ze trouwde met Anton Smit uit Spanbroek.
De moeder van Nellie heeft nog heel lang bij hen ingewoond. Dat kon gemakkelijk, omdat het huwelijk van Anton en Nellie kinderloos bleef. Toch kwam er in 1971 gezinsuitbreiding. Anton en Nellie adopteerden een vijfjarig jongetje uit Limburg: Albert. Hij was meteen moeders oogappel.

Nellie kon goed naaien en kwam daardoor als naaister te werken in veel gezinnen. Met veel families waar ze had gewerkt, bleef ze contact onderhouden. Nellie eiste niets voor zichzelf. De kerk en het geloof speelden een grote rol in haar leven. Ze heeft vele jaren gezongen bij het Parochiekoor. Ze was ook een groot Mariavereerster.  Een reis naar Lourdes, dat wilde ze dan ook graag een keer meemaken. Het werd een mooie busreis, die ze samen met Anton mocht beleven.

Na het overlijden van Anton moest ze alleen verder en dat aanvaardde ze. Ze verzette zich ook niet toen ze naar Lindendael moest verhuizen.
Daar heeft ze nog drie jaar tevreden geleefd, ze is er rustig gestorven.

Op zaterdag 29 september hebben we afscheid van haar genomen in de Sint Victorkerk, waarna zij per koets naar het kerkhof bij het Brakenkerkje werd gereden, waar zij verenigd werd met haar man Anton.
‘De hemel miste een engel, maar nu niet meer’ schreef Albert boven de rouwadvertentie voor zijn moeder.

En zo is het! De engel, die als een geschenk uit de hemel in zijn leven was verschenen, is teruggekeerd naar de plaats waar ze thuishoort: de hemel, het paradijs, waar ze ongetwijfeld een plaats heeft gevonden tussen andere engelen.

Pastor Bert Glorie