In een stampvolle kerk heeft het Parochiekoor zondag 18 november, tijdens de viering van Sint Cecilia, hun 50-jarig jubileum gevierd.

De Missa brevis in G,  K.V. 140 van Mozart was voor deze gelegenheid ingestudeerd.
Dirigent Piërre van Diepen en organiste Gerrie Dignum hebben samen met de koorleden voor een prachtige viering gezorgd. Na afloop waren de lofuitingen en complimenten niet van de lucht.
Tijdens deze  viering zijn vier koorleden gehuldigd. De dames Gré Bankras-Gieling, Truus Ootes-Mettes, en Corry Koppes-Rood zijn maar liefst al 50 jaar trouw aan het Parochiekoor. Daarvoor werden zij onderscheiden met het gouden aanvullend insigne van Sint Gregorius, en de daarbij behorende oorkonde. Ineke van Wijk-Rietkerk zingt al 40 jaar bij het jubilerende koor en is daar voor ook op gepaste wijze gehuldigd.

Hartelijk dank aan allen voor de tomeloze inzet!

Gerda Wester-Koomen

Van links naar rechts: Corry Koppes-Rood, Gre Bankras-Gieling, Truus Ootes-Mettes en Ineke van Wijk-Rietkerk

Meer foto’s vindt u in het fotoalbum: jubileumviering