Het is december 2018 en 2019 komt al aardig in zicht. De werkgroep Kerkbalans is volop bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2019, welke landelijk in de periode van 19 januari t/m 2 februari wordt gehouden.
Kerkbalans 2019 heeft als thema: Geef voor je kerk.

Maar wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.

Onze kerk is voor de gemeenschap van Obdam en Hensbroek van grote waarde. Veel parochianen en niet-parochianen zijn betrokken en/of voelen zich verbonden met onze kerk. Het is mooi om te zien dat mensen elkaar ontmoeten, vriendschappen aangaan, lid worden van werkgroepen, samen werkzaamheden uitvoeren, door een verbinding te zoeken met onze kerkgemeenschap. Daarom is het zo belangrijk, dat onze kerk een onderdeel van onze gemeenschap blijft. De kerk krijgt geen subsidie en is financieel afhankelijk van uw bijdrage.

In januari melden wij meer nieuws over de start van de Actie Kerkbalans 2019, welke dit jaar op 19 januari in onze parochie op een spectaculaire manier zal worden ingeluid.

Werkgroep Kerkbalans St. Victorkerk Obdam