Vijf jaar geleden verscheen het boek: ‘Woorden en Verhalen die er toe doen’, samengesteld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas SVD.

In september jl. is een tweede boek gepresenteerd met als titel ‘Woorden en verhalen die ons raken’.

Opnieuw hebben Annemiek en Kees teksten en verhalen die ze in de loop van hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht. Ze zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed, ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap.

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. Van het eerste boek is inmiddels de derde druk verschenen. De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van Afrikaanse jongeren) en aan het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD.

De prijs van beide boeken is : € 17,50 per stuk plus € 4.20 verzendkosten (= € 21.70).
U bestelt een boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + uw adresgegevens.

Telefonisch bestellen kan bij Annemiek Wijnker-Hoedjes in Oude Niedorp: 0226 422070