Op zondag 6 mei 2018 zal de laatste viering in de H. Marcus kerk van Hensbroek plaatsvinden. Door afnemend kerkbezoek is het niet langer verantwoord de kerk open te houden in deze kleine geloofsgemeenschap. Daar komt bij dat het vinden van vrijwilligers ook steeds lastiger wordt. En vrijwilligers zijn het cement voor een parochie. Zonder dit cement kan een parochie niet zelfstandig verder.

Op 1 januari jl. is de Marcus parochie formeel samengevoegd met de Sint Victor parochie. Dit samengaan is een proces geweest dat zo’n 5 jaar in beslag heeft genomen. De parochianen zijn bij de besluitvorming betrokken geweest. Daardoor is het draagvlak groot, hoewel er velen zijn die het besluit betreuren.

In twee kerkdiensten wil de parochie afscheid nemen van het kerkgebouw. Deze diensten staan beiden in het teken van ‘omzien in dankbaarheid’.
Dankbaarheid voor de vele momenten dat parochianen lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Dankbaarheid voor de vele mooie samenkomsten waarin tijd was voor bezinning.
Dankbaarheid voor de inzet van de vele vrijwilligers.

Op zaterdag 21 april, om 19.00 uur, is er een viering met het koor De Tussenzang. Het thema van deze viering is: ‘Slotakkoord?’ In deze viering zal Piet van Baar voorgaan.

Aansluitend is er een feestavond voor de huidige vrijwilligers. Een moment om de herinneringen te delen.

Op zondag 6 mei, om 10.00 uur, is er een viering met het Gemengd Koor. In deze viering, waarin Pastor Nico Knol en Pastor Bert Glorie voorgaan, zal worden teruggeblikt op de 55 jaar dat de kerk in gebruik is geweest. Aan het einde van deze viering wordt het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst. Hierna zal het Marcusbeeld in processie worden teruggebracht naar de Sint Victorkerk, de kerk waar dit beeldje ooit vandaan kwam. In onze kerk zullen we de Hensbroekers verwelkomen en samen met hen een kopje koffie drinken. Het zal wennen zijn, maar we hopen dat de parochianen uit Hensbroek zich in onze kerk toch spoedig thuis zullen voelen.

 

In jaren 60 waren de inwoners van Hensbroek/Wogmeer toe aan een eigen parochie.
Diverse acties zijn georganiseerd en veel werkzaamheden door parochianen uitgevoerd,
waardoor in 1966 de noodkerk officieel in gebruik kon worden genomen.
Deze noodkerk wordt nog steeds gebruikt. Er is lief en leed gedeeld met elkaar.
De diensten in deze noodkerk worden altijd als sfeervol ervaren.
Helaas neemt het aantal actieve parochianen af en zijn wij ons terdege bewust
dat onze parochie niet lang zelfstandig meer kan functioneren.
Bestuurlijk en pastoraal hebben we al enige tijd samenwerking met de St.Victor parochie in Obdam.
In dit bestuur heeft Anny de Boer zitting die specifiek Hensbroek vertegenwoordigt.
Zij kan benaderd worden voor alle zaken via 06 55596749.
Onze parochie heeft veel vrijwilligers waar we ontzettend blij mee zijn,
toch bemerken we ook hierin een achteruitgang.
Met de jaarlijkse activiteit ‘Hensbroek Actief’ proberen we financiën te vergaren
om ons kerkgebouw te onderhouden en een deel van de pastorale kosten te dekken.
Ook de Actie Kerkbalans is van groot belang.

“Hensbroek is klein, maar in sommige dingen heel groot.”