Op zondag 6 mei werd in een volle Marcuskerk in Hensbroek voor de allerlaatste keer de Eucharistie gevierd. Na de viering trok een groot aantal kerkgangers in processie naar Obdam. Tot aan de grenspaal ging men te voet, daarna tot bij het Brakenkerkje per auto en verder naar de Sint Victorkerk weer te voet. Een kruis, een Evangelieboek, het Allerheiligste in een monstrans en uiteraard het Marcusbeeld werden op deze manier naar de Sint Victorkerk gebracht.
Daar werden de mensen van de Marcusparochie zingend onthaald door het Parochiekoor. Win Bijman, voorzitter van de Parochieraad en pastor Bert Glorie spraken een welkomstwoord uit waarna pastor Nico Knol allen de zegen gaf.
Zo werd de viering die in de Marcuskerk begonnen was, in de Victorkerk afgesloten. Het was natuurlijk een emotioneel gebeuren, de laatste viering in de Marcuskerk. Er werden vele mooie woorden gesproken, vooral door parochianen en door oud-pastoor Jan van der Plas. Maar toch had de processie weinig van een rouwstoet. Iedereen wist dat het eraan zat te komen. Er zijn te weinig vrijwilligers om de kleine geloofsgemeenschap van Hensbroek in stand te houden. Er zat dus niets anders op dan deze kerk aan de eredienst te sluiten.

Veel mensen uit Hensbroek voelen zich gelukkig meer dan welkom bij ons in de Victorkerk. Dat werd duidelijk tijdens het koffie drinken in de pastorietuin, waar veel mensen uit Hensbroek aan meededen.
Toch is er ook een ander geluid gehoord. ‘Jullie hebben de verkeerde kerk gesloten’ hebben diverse mensen gezegd. Ze zeiden het met een kwinkslag, maar hun opmerking bevat wel een kern van waarheid, want er is, zeker op gewone zondagen, vooral behoefte aan kleine kerken waar weinig afstand is tussen voorganger en kerkvolk. En zo’n kerkje was de Marcuskerk. Er zullen dan ook zeker momenten zijn waarop veel Hensbroekers terug zullen verlangen naar hun vertrouwde Marcuskerk. Maar toch zijn we blij dat een kleine honderd mensen uit Hensbroek letterlijk en figuurlijk de stap hebben gezet om op 6 mei naar de Sint Victorkerk te komen. Van harte welkom allemaal!

Klik hier om naar het fotoalbum van de laatste viering en de processie naar Obdam te gaan:  https://www.sintvictorparochie.nl/portfolio/victor-verwelkomt-marcus/

In jaren 60 waren de inwoners van Hensbroek/Wogmeer toe aan een eigen parochie.
Diverse acties zijn georganiseerd en veel werkzaamheden door parochianen uitgevoerd,
waardoor in 1966 de noodkerk officieel in gebruik kon worden genomen.
In de Marcuskerk is op 6 mei 2018 voor het laatst de Eucharistie gevierd, waarna de kerk voorgoed gesloten is.