Tijdens alle vieringen worden gebedsintenties opgedragen. Ook uw intentie kunnen we opnemen in onze gebeden.

U kunt de gebedsintentie via onderstaand invulformulier opgeven, maar doe dat s.v.p uiterlijk op de donderdag om 12:00 uur voor het weekend waarin de intentie gelezen wordt.
Vermeld duidelijk voor welk weekend uw intentie bedoeld is.

U kunt ook op donderdagmiddag terecht op het secretariaat om de intentie door te geven.
Dit kan van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten en betaling

De kosten voor een gebedsintentie zijn € 7,50 per keer.
U kunt dit bedrag voldoen door het over te maken op NL87 RABO 0138 0014 56 t.n.v. Sint Victorparochie, Obdam.
Vermeld hierbij uw naam en dat het om een gebedsintentie gaat.

Ook kunt u ervoor kiezen om dit formulier uit te printen of de gegevens te noteren en samen met het bedrag in een envelop in de bus van de pastorie te doen.