Tijdens alle vieringen worden gebedsintenties opgedragen. Ook uw intentie kunnen we opnemen in onze gebeden.

U kunt de gebedsintentie mailen naar info@sintvictorparochie.nl.
Doe dat s.v.p uiterlijk op de woensdag om 12:00 uur voor het weekend waarin de intentie gelezen wordt.

Vermeld duidelijk voor wie de intentie bedoeld is (dus welke naam / namen gelezen moeten worden)
en in welke viering u uw intentie wilt laten opdragen.
Ook graag uw naam en telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken als iets onduidelijk is.

U kunt ook op woensdagmiddag terecht op het secretariaat om de intentie door te geven.
Dit kan van 14.00 tot 16.00 uur.

De kosten voor een gebedsintentie zijn € 10,00 per keer. U kunt dit bedrag voldoen door het over te maken op
NL87 RABO 0138 0014 56 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Victor.
Vermeld hierbij uw naam en dat het een gebedsintentie betreft.

Ook kunt u ervoor kiezen om de gegevens te noteren en samen met het bedrag in een envelop in de bus van de pastorie te doen.