Om alles te lezen over de organisatie binnen onze parochie, scrollt u naar beneden.
Daar vindt u de taakvelden: Parochiebureau, Liturgie, Catechese, Diaconie en Beheer.

Pastor Bert Glorie

Dorpsstraat 149 1713 HE Obdam
0226 451203

Parochieraad 

Win Bijman

Voorzitter
0226 453443

Peter Wortel

Penningmeester (taakveld Parochiebureau)
0226 451277

Gerda Wester

Secretaris (taakveld Catechese)
0226 451112

Ellen de Boer

Lid (taakveld Liturgie)
0226 453022

Jan Beentjes

Lid (taakveld Beheer)
0226 452027

Anny de Boer

Lid (Hensbroek)
06 55596749

Taakvelden

‘Parochiebureau behelst alles dat
met administratie te maken heeft’

Secretariaat

Het secretariaat van de parochie is bereikbaar op telefoonnummer 0226 451203, e-mailadres: info@sintvictorparochie.nl

Op dinsdagmiddag is het secretariaat van de parochie geopend.
Van 14.00 tot 16.00 uur kunt u hier terecht voor het opgeven van gebedsintenties.
U kunt dit ook digitaal doen, klik hier voor meer informatie.
Verdere taken van de medewerkers van het secretariaat zijn: invullen doop-, huwelijks- en uitvaartboek; bestellen van kaarsen en altaarbenodigdheden; verzorgen altaarteksten;
liturgisch rooster uitwerken; versturen van post en het verzorgen van het parochienieuws.

Contactpersonen: Jan Beentjes en José Appelman
T 06 21876113 (Jan Beentjes)
E jm.beentjes@quicknet.nl

Uitvaarttelefoon

Als een parochiaan overleden is, dient de uitvaartondernemer de uitvaarttelefoon te bellen.
Hij of zij krijgt dan contact met een van de uitvaartcoördinatoren, Cynthia Jonker, Tiny Blom of Tiny Bruin.
Zij plannen de avondwake en/of uitvaart in overleg met alle betrokkenen.

Uitvaarttelefoonnummer: 06 57245976

Parochienieuws

Berichten uit de parochie verschijnen iedere twee weken in het dorpsblad Rotonde.
Tevens ligt er achter in de kerk ieder weekend het mededelingenblad Kerkvizier.
Daarop staan actuele gegevens omtrent het rooster en de gebedsintenties voor de komende week.

Contactpersoon: Jan Beentjes
T 06 21876113
E jm.beentjes@quicknet.nl

Website

Naast vaste gegevens biedt de website steeds actuele berichten en nieuws vanuit de parochie.
Heeft u een bericht dat u op de site geplaatst wilt hebben, neem dan contact op met Jacqueline Reidt.

Contactpersoon: Jacqueline Reidt
T 0226 451244
E j.c.reidt@ziggo.nl

Koffie op de pastorie

Dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen is de pastorie van 9.00 tot 11.00 uur geopend.
Op deze ochtenden zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig.
Een ieder is er welkom voor een praatje, een kop koffie of het maken van een afspraak.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Ledenadministratie

Op de ledenadministratie worden alle mutaties in het ledenbestand van de parochie verwerkt.
Het betreft mutaties vanwege gezinsuitbreiding, huwelijk, verhuizing, overlijden.

Contactpersonen: Anja en John Koning
T 0226 453063
E ledenadministratie@sintvictorparochie.nl

Stencilwerk

De parochie beschikt over een eigen reproductieafdeling.
Daar worden liturgieën en het mededelingenblad Kerkvizier gemaakt.

Contactpersoon: Anja Koning-Potveer
T 0226 453063
E johnanja.koning@gmail.com

Kerkbalans

De belangrijkste bron van inkomsten voor de parochie zijn de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans.
In januari brengen vrijwilligers de enveloppen van Actie Kerkbalans rond en halen deze ook weer op.
De werkgroep Kerkbalans coördineert de Actie Kerkbalans.

Contactpersonen: Anja en John Koning
T 0226 453063
E werkgroep-kerkbalans@sintvictorparochie.nl

De Veiling

Elk jaar wordt in Obdam, in november, een gemeenschapsveiling gehouden.
Lange tijd stond ze bekend als ‘Kerkenveiling’ maar in 2015 is de naam veranderd in ‘De Veiling’.
De doelstelling van ‘De Veiling’ is op de eerste plaats een financiële bijdrage te leveren
aan de kosten van onderhoud van onze twee mooie kerkgebouwen,
te weten de St. Victorkerk en het Brakenkerkje.
Daarnaast steunt ‘De Veiling’ elk jaar twee Obdammer verenigingen.
Verenigingen die mee willen doen kunnen zich aanmelden.
De oproep staat ruim op tijd in de Rotonde.
Voor de vrijwilligers van het Veilingcomité is het alle keren weer een uitdaging
om enerzijds mooie kavels binnen te halen en anderzijds zoveel mogelijk bezoekers
op de avond van ‘De Veiling’ in de zaal te kunnen begroeten.

Voor meer informatie zoals aanmelden en contactpersoon kunt u de website van ‘De Veiling’ bezoeken:
www.deveilingobdam.nl

Bibliotheek

Ter ondersteuning van de vrijwilligers beschikt de parochie over een bibliotheek.
Hier kunnen leden van werkgroepen terecht voor informatie en verdieping.
Het betreft vooral boeken op het gebied van liturgie, voorgaan en voorbereiding op de sacramenten.

Contactpersoon: Hanneke Ocheda – Stoetzer
T 06 47762202
E hanneke@ocheda.nl

Archief

Er is geen heden en toekomst zonder het verleden.
Daarom worden alle stukken en belangrijke papieren goed gearchiveerd.
Het oudste materiaal wordt in het archief te Hoorn bewaard.

Contactpersoon: Jaap Kroon
T 06 14306479

Parochiebode

De wekelijkse post ten aanzien van vrijwilligers en werkgroepen wordt door Kees van Velzen rondgebracht.
Ook worden de liturgieboekjes rondgebracht bij de mensen die kerkradio hebben.
Deze taak wordt door Nelly Beerepoot verzorgd.

Contactpersonen:
Kees van Velzen
T 0226 452193

Nelly Beerepoot
T 0226 453218

‘Liturgie is Eredienst
van mensen aan God’

Gezinsvieringen

Zo’n zes keer per jaar wordt er een gezinsviering gehouden.
De kinderen van de basisschool worden hierbij betrokken (voorlezen, toneel, collecteren).
De werkgroep bereidt de vieringen voor.

Contactpersoon: Alice Vlaar-de Graaff
T 0226 454180
E pcavlaar@hetnet.nl

Misdienaars en acolieten

Tijdens de weekendvieringen en tijdens de vieringen door de week (zoals huwelijken, jubilea)
verlenen misdienaars en acolieten assistentie.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Vieringen door de week

Iedere week is er op donderdagmorgen om 9.00 uur een viering in de dagkapel van de kerk; de Marcuskapel.
De lekenvoorgangers Ineke van Wijk, Ans Rood, José Kruijer en Hanneke Ocheda
verzorgen de vieringen, die ongeveer 30 minuten duren.
Na afloop drinken we koffie in de keuken van de pastorie.
Weet u van harte welkom!
Als er op dezelfde ochtend een uitvaart in de kerk is, gaat de viering in de Marcuskapel niet door.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Vieringen in De Horstenburgh

Elke vrijdagavond om 19.00 uur vindt in zorgcentrum De Horstenburgh een viering plaats.
Bewoners en bezoekers zijn van harte welkom.

Contactpersonen: Nico en Lucia Neefjes
T 0226 451980
E nh.neefjes@hetnet.nl

Avondwake- en Uitvaartgroep

Nabestaanden van een overledene kunnen rekenen op steun van de avondwakegroep
bij het organiseren van een wake aan de vooravond van de uitvaart.

De leden van de uitvaartgroep zijn de eerst aangewezen personen om de pastor
in het voorgaan van een uitvaartviering te vervangen.
Ze hebben voor deze taak een cursus gevolgd en zijn inmiddels ervaren
in het zelfstandig verzorgen van een uitvaartplechtigheid.

Wat moet u doen als een naaste is overleden?
U neemt contact op met een uitvaartondernemer en vermeldt duidelijk dat u een
kerkelijke avondwake en/of uitvaart wilt  regelen.
De uitvaartondernemer neemt contact op met de uitvaartcoördinator van de parochie
via de uitvaarttelefoon, nummer: 06 57245976

De rouwannonce kunt u laten drukken nadat u van de uitvaartcoördinator een
bevestiging heeft ontvangen over de dag en het tijdstip van de avondwake en/of uitvaart.

Om de avondwake en/of uitvaart met u voor te bereiden, zal de pastor of een werkgroeplid
z.s.m. contact met u opnemen.

Contactpersoon: Gerrit Bakkum
T 0226 452283
E tinybakkum@gmail.com

Kosters

Tijdens iedere viering zorgen de kosters dat alles in de kerk op orde is.
Ze zijn een uur voor de viering aanwezig en ruimen na afloop alles weer op.
Deze taak wordt door vier mensen verzorgd.

Contactpersoon: Koos van der Zalm
T 0226 451789

Lectoren

Tijdens de weekendvieringen leest een lector de eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen.
Tevens assisteert hij/zij bij het uitreiken van de Communie.
Sommige koren beschikken over eigen lectoren/lectrices.

Contactpersoon: Peter Vlaar
T 0226 454180
E pcavlaar@hetnet.nl

Kerst voor de kleinsten

Op Tweede Kerstdag om 11.00 uur wordt het kerstfeest voor de allerkleinsten gevierd, ook wel ‘Kindje Wiegen’ genoemd.
Het feest is vooral bedoeld voor kinderen in de peuter en kleuterleeftijd.
Maar een ieder is uiteraard welkom. Er is een levende kerststal met een echte ezel en schapen
en natuurlijk een echt kindje.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Oecumenische vieringen

In regio-verband worden vier maal per jaar oecumenische vieringen gehouden.
De parochies werken hierin samen met de Protestantse Gemeente Midden-Westfriesland.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Koffie drinken

Elke eerste zondag van de maand en bij speciale gebeurtenissen is er gelegenheid
om na de viering gezamenlijk koffie te drinken.

Contactpersoon: Nelly Beerepoot
T 0226 453218
E josennel@quicknet.nl

‘Catechese is inwijding
in het geloof van de Kerk’

Doopsel

Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de katholieke kerk.
Natuurlijk kunnen ook volwassenen zich door het doopsel aansluiten bij de kerk.
Pastor Bert Glorie heeft enkele weken voor de doopviering een voorbereidend gesprek met de ouders. Hij is ook degene die het doopsel zal toedienen.

Met vragen over of aanmelding voor een doopviering kunt u bellen of mailen met:
Contactpersoon: Hanneke Ocheda – Stoetzer
T 06 47762202
E hanneke@ocheda.nl

Eerste heilige Communie

Als kinderen in groep 4 zitten, mogen ze deelnemen aan het Eerste Communieproject waarna ze,
mits ze gedoopt zijn,  hun Eerste heilige Communie ontvangen in een feestelijke viering.
De werkgroep Eerste heilige Communie bereidt de ouders en de kinderen hierop voor.
Er worden thema-avonden voor de ouders en diverse activiteiten voor de communicantjes georganiseerd.

Voor het aanmelden van uw kind voor het project van 2020 klikt u op: Eerste Communie

Contactpersoon: Hanneke Ocheda – Stoetzer
T 06 47762202
E hanneke@ocheda.nl

Vormsel

In groep 8 van de basisschool kunnen jongeren zich opgeven om het
Sacrament van het Vormsel te ontvangen.
In 2020 staat de Vormselviering gepland op vrijdagavond 5 juni.
Kijk voor meer informatie en het aanmelden van uw kind op: heilig Vormsel

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Huwelijk

Aanstaande bruidsparen die een kerkelijk huwelijk willen aangaan, zijn in deze kerk van harte welkom.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Provider

Provider is een regionaal project waarbij jongeren tussen de 12 en 15 jaar mee kunnen doen
met diverse activiteiten.
De stuurgroep geeft ieder schooljaar een boekje uit waarin zo’n 10 items worden aangeboden.
De jongeren kunnen zich per item opgeven.
De vormelingen van het afgelopen jaar krijgen automatisch een uitnodiging.
Zie: http://providerdewaterkant.webnode.nl

Contactpersoon: Annemiek Blank
T 0226 353593
E info@providerdewaterkant.nl

Scholen

Binnen de grenzen van de parochie zijn twee basisscholen,
Openbare Basisschool De Kelderswerf en RK Basisschool De Caegh.
Met beide scholen wordt contact onderhouden.
Met de katholieke school is het contact logischerwijs intenser.

Contactpersoon De Caegh: Dhr. P. Lakeman
Contactpersoon De Kelderswerf: Mevr. M. Bronckers

‘Diaconie is dienstbetoon
aan mensen dichtbij en ver weg’

Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)

De parochie beschikt over een werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede.
Er wordt aandacht besteed aan de jaarlijks terugkerende acties zoals:
Vastenactie, de Vredesweek en de Adventsactie.
Daarnaast zorgt de Stichting ‘Wij en onze missionarissen’ voor ondersteuning
van de missionaire werkers die met de parochie zijn verbonden.
Zie: http://obdammer-missionarissen.webnode.nl/

Contactpersoon: Trudy Komen
T 0226 453228
E jgp.komen@quicknet.nl

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I. is de motor van de diaconale activiteiten in de parochie.
De P.C.I. verleent financiële steun waar dat nodig is en verzorgt
rond kerst de attenties voor zieken en nabestaanden.

Contactpersoon: Peter van Diepen
T 0226 452258
E petervandiepen@hotmail.com

Communie thuis

Wanneer mensen niet meer naar de kerk kunnen komen,
is het mogelijk om thuis de Communie te ontvangen.

Contactpersoon: Annie Zwart
E  anniezwartkrijnsen@gmail.com

Bezoekgroep

De leden van deze groep bezoeken nabestaanden, ouderen en zieken.
Ook de parochianen in de verzorging- en verpleeghuizen worden niet vergeten.

Contactpersoon: Jolanda Stroet
T 0226 453178
E j.stroet@ziggo.nl

Zonnebloem

De Zonnebloem is geen parochiële werkgroep.
Maar er zijn wel goede contacten met de Parochie.
Er is regelmatig overleg tussen de Zonnebloem en de Bezoekgroep.

Contactpersoon: José Paardekooper
T 0226 452056
E josepaardekooper@gmail.com

Ontmoetingsdagen Wognum

Jaarlijks vinden er in de week na Pasen twee Ontmoetingsdagen plaats
in de kerk van Wognum.
Beide dagen wordt ’s morgens met een eucharistieviering begonnen.
Het zijn dagen van samen vieren, bidden, luisteren, zingen en genieten.
Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging.
Een werkgroep nodigt de gasten van onze parochie uit en regelt het vervoer
van- en naar de ontmoetingsdagen.
Zelf aanmelden kan natuurlijk ook.

Contactpersoon: Astrid Wittebrood – Schouten
E robin-astrid@live.nl

Lourdeswerkgroep

Deze werkgroep heeft twee doelstellingen:

1.  fondswerving; met de verworven financiën kunnen zieke
en minder draagkrachtige parochianen ook een bedevaart naar Lourdes maken.

2.  het organiseren van parochiebedevaarten naar Lourdes.

Meer informatie vindt u op de website van de werkgroep:
www.werkgroep-obdam-lourdes.webnode.nl

Contactpersoon: Wim Bruin
E wimbruin@quicknet.nl

‘Beheer is zorg voor alles
in en om de kerk en voor het gebouw zelf ‘

Kerkradio

De parochie beschikt over een eigen zender.
Parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen kunnen een speciaal luidsprekerkastje
huren om zo de vieringen vanuit de eigen kerk thuis te kunnen ontvangen.

Contactpersoon: René Karels
T 0226 454041
E renekarels@outlook.com

Tuinkabouters

Tussen maart en oktober dragen de tuinkabouters zorg voor het onderhoud van de tuinen
rondom kerk en pastorie. Ook het onderhoud van het kerkhof nemen zij op zich.
De goed onderhouden tuin is het visitekaartje van de parochie.

Contactpersoon: Bram Bakker
T 0226 452725

Grafplaatsbeheer

Het kerkhof achter de kerk is, afgezien van enkele familiegraven, vol.
De meeste parochianen worden op de gemeentelijke begraafplaats begraven.
Wel kunnen er urnen in de urnenmuur of op het urnenveld achter de kerk worden bijgezet.
Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Jan Beentjes
T 0226 452027
E jm.beentjes@quicknet.nl

Klussengroep

Voor klussen in en rond de pastorie kunnen we een beroep doen op de klussengroep.

Contactpersoon: Jan Beentjes
T 0226 452027
E jm.beentjes@quicknet.nl

Bloemversiering

De bloemversiering in de kerk is altijd keurig op orde. Dit dankzij een groep enthousiaste dames.
Bij hoogfeesten, huwelijken en jubilea zorgen ze voor een extra feestelijke aankleding van de kerk.

Contactpersoon: Pastor Bert Glorie
T 0226 451203
E pastorbert@sintvictorparochie.nl

Kerkwerksters

Iedere drie weken komen vijf dames de kerk doorwerken.
Meestal zijn het de vaste krachten. Bij verhindering nemen reserveleden waar.

Contactpersoon: Gré Vriend-Sneekes
T 0226 452522

Kerkenwas

Zowel de altaarkleden als de kleding van de misdienaars en voorgangers
zijn bij de mevrouw die de kerkenwas verzorgt in goede handen.

Contactpersoon: Gré Vriend-Sneekes
T 0226 452522

Uurwerkbeheer

In de toren bevindt zich een mechanisch uurwerk dat door burgemeester Dekker
en zijn vrouw in 1935 aan de parochie is geschonken.
De uurwerkbeheerder zorgt ervoor dat de klok goed blijft lopen.

Contactpersoon: Job Jong
T 0226 451764
E jh.jong@quicknet.nl