Over twee weken ontvangen 21 kinderen uit onze parochie het H. Vormsel. Ze zijn zich druk aan het voorbereiden onder leiding van Margretha Mol en pastor Anne-Marie van Straaten. Afgelopen woensdag hebben ze uitleg gekregen over de geloofsbelijdenis en over het Chrisma, de zalf waarmee ze een kruisje op hun voorhoofd krijgen. De Vormselviering is…

In Obdam is er niet iedere zondagochtend meer een kerkdienst, laat staan dat er iedere week een Eucharistieviering is. Als u wilt weten waar u in onze regio een mis of een andere viering kunt bijwonen als dat in Obdam niet gaat, dan is het raadzaam een abonnement te nemen op de digitale nieuwsbrief van…

Bent u lid van de RABO bank West-Friesland? Van 8 t/m 28 mei 2018 mag u uw stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Met uw stem ondersteunt u de instandhouding, het beheer en de exploitatie van ons kerkgebouw.   

Het reizen is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Velen reizen dagelijks grote afstanden naar hun werk. Vakantiebestemmingen reiken zo langzamerhand over de hele wereld. Reizen is veelal gewoon geworden. Toch worden er ook bijzondere reizen gemaakt: een voettocht, een lange fietstocht, een pelgrimsreis … Deze reizen zijn bijzonder, omdat ze ook dikwijls een…

Van de lintjesregen die vorige week donderdag over Nederland neerdaalde, vielen er dit jaar ook een paar druppels in Obdam. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd José Kruijer, Wim Bruin en Harry Konijn te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. José en Wim zijn actieve vrijwilligers in de Sint Victor Parochie. Harry…

Vrijdag 4 mei, begint om 18.45 uur de jaarlijkse 4 meiviering in de Sint Victorkerk. Wij herdenken de doden uit de Tweede Wereldoorlog en ook de militairen die in de jaren daarna omgekomen zijn tijdens het uitoefenen van hun beroep. Centraal staat dit jaar de inspiratie die de mensen die tijdens de oorlog in het…

St. Victor in ere hersteld Tijdens het 125 jarig jubileum hebben we een processie gehouden. Het ‘rijke Roomse leven’ werd herbeleefd. Daardoor ontstond het idee, om de vaandels die we als parochie bezitten, te laten restaureren. Medewerkers van het Catharijne Convent zagen dat restauratie van alle vaandels niet tot de mogelijkheden behoorde, omdat sommige in…

Een feestelijk weekend: op zaterdagavond 21 april stellen de eenentwintig Vormelingen van dit jaar zich aan de parochie voor. En op zondagmiddag 22 april doen twintig kinderen in onze kerk hun Eerste heilige Communie. De Eerste Communicanten hebben allemaal een schaapje gemaakt. Die schapen hangen al vanaf de voorstelviering in de kerk. De hele Communieviering…

In twee kerkdiensten wil de parochie van Hensbroek afscheid nemen van het kerkgebouw. Deze diensten staan beiden in het teken van ‘omzien in dankbaarheid’. Dankbaarheid voor de vele momenten dat parochianen lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Dankbaarheid voor de vele mooie samenkomsten waarin tijd was voor bezinning. Dankbaarheid voor de inzet van de…

Op zondag 6 mei 2018 zal de laatste viering in de H. Marcus kerk van Hensbroek plaatsvinden. Door afnemend kerkbezoek is het niet langer verantwoord de kerk open te houden in deze kleine geloofsgemeenschap. Daar komt bij dat het vinden van vrijwilligers ook steeds lastiger wordt. En vrijwilligers zijn het cement voor een parochie. Zonder…