‘De koren van de Sint Victorparochie’

Sing@Victor

Het koor Sing@Victor is in 1972 als ‘Jongerenkoor’ opgericht en telt ongeveer 40 leden.
Het koor beschikt over een eigen tekstgroep en verzorgt maandelijks een viering in de kerk.
Repetitie: woensdagavond van 19.15 tot 20.45 uur

Meer informatie over Sing@Victor, klik hier.
Contactpersoon: dirigente Erna Rood
T: 06 51548977
E: erna.rood@icloud.com

Entre-Deux

De naam Entre-Deux betekent ‘tussen twee’. Het koor bevindt zich qua leeftijd en repertoire
tussen Sing@Victor en het Parochiekoor. Entre-Deux verzorgt één keer per maand een viering.
Repetitie: vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Dirigent: Tiny Ursem
Contactpersoon: Jan Beentjes
T: 06 21876113
E: jm.beentjes@quicknet.nl

Parochiekoor

Het Parochiekoor is een gemengd koor dat zowel Nederlandse als Latijnse gezangen zingt.
Naast twee weekendvieringen per maand verleent het koor medewerking aan trouw-,
jubilea- en rouwvieringen.
Repetitie: dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

Contactpersoon: dirigent Pierre van Diepen
T: 06 38248629
E: pabvandiepen@gmail.com