‘De koren van de Sint Victorparochie’

Jeugdkoor De Victorzangertjes

Het koor, dat bestaat uit leden van 6 tot 14 jaar, werkt mee aan de gezinsvieringen,
doopvieringen en soms ook huwelijk- en jubileumvieringen.
Repetitie: donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur

Contactpersoon: dirigente Sandra Klaver
T: 06 41816413
E: jeugdkoor.devictorzangertjes@gmail.com

Sing@Victor

Het koor Sing@Victor is in 1972 als ‘Jongerenkoor’ opgericht en telt ongeveer 40 leden.
Het koor beschikt over een eigen tekstgroep en verzorgt maandelijks een viering in de kerk.
Repetitie: woensdagavond van 19.15 tot 20.45 uur

Meer informatie over Sing@Victor, klik hier.
Contactpersoon: dirigente Erna Rood
T: 06 51548977
E: erna.rood@hotmail.com

Entre-Deux

De naam Entre-Deux betekent ‘tussen twee’. Het koor bevindt zich qua leeftijd en repertoire
tussen het Jongerenkoor en het Parochiekoor. Entre-Deux verzorgt één keer per maand een viering.
Repetitie: vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Dirigent: Sandra Hoffer
Contactpersoon: Lidia Reus
T: 0226 451920
E: lidia.reus67@ziggo.nl

Parochiekoor

Het Parochiekoor is een gemengd koor dat zowel Nederlandse als Latijnse gezangen zingt.
Naast twee weekendvieringen per maand verleent het koor medewerking aan trouw-,
jubilea- en rouwvieringen.
Repetitie: dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

Dirigent: Pierre van Diepen
Contactpersoon: Nico Neefjes
T: 0226 451980
E: nh.neefjes@hetnet.nl