De Waterkant is een samenwerkingsverband van acht Rooms-Katholieke parochies in het midden van West-Friesland.
Van de acht kerken bevinden zich er drie in de gemeente Opmeer en vijf in de gemeente Koggenland.
Het gebied dat de acht parochies bestrijken komt dan ook globaal overeen met deze twee gemeenten.
Regio De Waterkant is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit de volgende parochies:Logo-de-Waterkant

De acht parochies vormen met elkaar een Personele Unie.
Dat houdt in dat de parochies formeel zelfstandig zijn, maar onder één bestuur vallen.
Dit overkoepelende bestuur wordt Regiobestuur genoemd.
De pastoor/administrator van de acht parochies is voorzitter van dit bestuur.
De vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onafhankelijk.
Daarnaast zijn er zeven vertegenwoordigers van de parochieraden.
In principe heeft elke parochie een parochieraad.
De parochies van Zuidermeer en Spierdijk hebben echter besloten met één parochieraad verder te gaan.
Daardoor zijn er in De Waterkant zeven parochieraden.
Deze raden dragen zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van de parochies.
Het Regiobestuur vergadert zes keer per jaar en behartigt de belangen die de
afzonderlijke parochies overstijgen.
In dit bestuur is Win Bijman afgevaardigde voor de Sint Victorparochie.

Regio de Waterkant geeft wekelijks een digitale Nieuwsbrief uit.
Hierin staan de vieringen in de hele regio vermeld, alsmede overige activiteiten
in de verschillende parochies en altijd een bericht van een van de pastores.
U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar:
jeanette.oomes@telfort.nl

Regiobestuur

Pastor Nico Knol

voorzitter
0229-541217

Jan Wijnker

vice-voorzitter
0229-541633

Adri Vlaar

penningmeester
0226 – 353040 / 06 – 51312827