Pasen 2020

Het is stil op straat, we houden afstand.
We kijken naar elkaar en zwaaien.
Het is ook stil om ons heen,
we krijgen maar weinig bezoek.

De stilte biedt ruimte
voor aandacht en verwondering,
om kleine lichtpuntjes,
om het groeiende, bloeiende leven,
om zingende en nestelende vogels
en de zon in de ramen, alsof er niets aan de hand is!

De verstilling verbindt ons
in de hoop en het vertrouwen,
dat het leven ook voor jou en voor mij
weer zal uitstijgen boven de dood,
en er voor ons ook weer een tijd zal komen
van opstaan, van bevrijding en vrijheid.

Nu is het nog Goede Vrijdag,
Jezus neemt het Kruis op zijn schouders.
Hij draagt onze lasten
en weet wat wij voelen.
Maar straks wordt het Pasen,
een dag om naar uit te kijken.
Jezus is niet in zijn graf!
De steen die ervoor lag, is weg!
En zo zal het zijn met uw huis,
u gaat er weer vrij in en uit
en iedereen is er weer welkom!

Wij wensen u veel licht en liefde toe.
Wij wensen u een Zalig Pasen!

Mede namens de parochieraad van de Sint Victorkerk
Pastor Bert Glorie