Als parochieraad zijn we gewend onze vrijwilligers ééns in de twee jaar een avondje aan te bieden in De Brink. Vorig jaar zou het weer zover geweest zijn, maar u begrijpt dat dat toen niet kon. Dit jaar hebben we het plan opgevat om het nu eens anders aan te pakken. Ervaring heeft geleerd dat niet alle vrijwilligers komen opdagen als er een avondje georganiseerd wordt. Vooral veel koorleden vinden het eigenlijk veel leuker om met elkaar een feestavond te houden, zonder al die andere vrijwilligers erbij. Daarom hebben we besloten de koren een bedragje te geven waarmee ze zelf iets kunnen organiseren. De Tuinkabouters hebben deze zomer al kunnen genieten van een barbecue in de kerktuin. De overige vrijwilligers zullen worden uitgenodigd voor een avondje in de pastorie. Dat kan natuurlijk niet op één avond. Daarom hebben we de mensen om wie het gaat verdeeld in drie groepen. De eerste vrijwilligersavond op de pastorie vindt plaats op zaterdagavond 30 oktober. De uitnodigingen hiervoor zijn al rondgebracht. De tweede en de derde vrijwilligersavond worden gehouden op 13 en 20 november. Uitnodigingen voor deze avonden gaan spoedig de deur uit. Als u vrijwilliger bent in onze parochie en u bent geen koorlid of Tuinkabouter, dan zult u dus voor één van deze drie avonden een uitnodiging ontvangen. We hopen er drie gezellige avonden van te maken.