Vorig jaar juni is een groot deel van het bestuur van de Waterkant door de bisschop ontslagen. Naar aanleiding daarvan hebben de overige leden zelf de handdoek in de ring gegooid. Vervolgens zijn pastor Álvaro en ik in het bestuur benoemd, samen met een interim secretaris/penningmeester, dhr. Cees Backer uit Velsen-Noord. Wij mochten de lopende zaken afhandelen en intussen op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Wat de lopende zaken betreft, is er weinig vooruitgang geboekt. De Marcuskerk in Hensbroek staat daar nog steeds te verpauperen. De plannen voor woningbouw op het terrein van de Marcuskerk zijn niet van de baan, maar duidelijkheid over wat er precies gaat gebeuren, is er nog niet. Doordat de nabijgelegen school ook wordt afgebroken, kan er een groter plan gerealiseerd worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Hoe het wordt ingevuld, is nog niet bekend. Wat het ook worden mag, een machtiging van het Bisdom is nodig voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt eveneens voor de plannen voor ons kerkplein. Ook hiervoor moet het Bisdom groen licht geven. Het Bisdom is niet op voorhand negatief, maar wil daarbij zorgvuldig afwegen of de plannen de parochie ten goede komen. Wij wachten af.

Intussen is het wel gelukt een nieuw bestuurslid benoemd te krijgen. Het is dhr. Peter Bakker uit De Goorn. Per 1 juli is hij benoemd als vicevoorzitter. Jarenlang is hij actief geweest als vicevoorzitter van het bestuur van zijn vorige parochie, Zuidschermer. Namens die parochie zat hij ook in het bestuur van de regio Alkmaar. Hij heeft dus ruime ervaring en we verwachten dan ook dat hij voor De Waterkant veel kan betekenen. Er is ook een kandidaat penningmeester gevonden. Dat is dhr. Remko Bakker (geen familie) uit Wognum. We zijn nog op zoek naar een secretaris en enkele andere bestuursleden. Op donderdag 22 september is er een overleg van het bestuur met de voorzitters van de Parochieraden. Dat zijn bijna allemaal voormalige bestuursleden. Zij vormen voor ons nog steeds het voornaamste klankbord.
Mijn taakveld in het bestuur is regiovorming. Dat wil dus zeggen dat ik mag proberen de samenwerking tussen de negen parochies van De Waterkant te bevorderen. Ik bezoek veel vergaderingen van parochieraden en andere groepen her en der in de regio. Vóór 1 januari moet er een beleidsplan klaarliggen waarin staat welke kerken we open willen houden en welke kerken we op termijn willen sluiten. Dat behelst voor ons als bestuursleden wel wat meer dan alleen een schrijfopdracht. Op de eerste plaats gaat het namelijk om mensen, om parochianen die al of niet hun kerk kwijt raken. Er is voor mij de komende maanden dus heel wat werk aan de winkel. Ik mag intussen ook nog voorgaan in een groot aantal kerken en verzorgingshuizen. Hier in Obdam kom ik daardoor niet aan alles toe wat ik graag zou willen. Toch zou ik zeggen: schroom niet mij te bellen als u mij wilt spreken. Uiteindelijk bent u als parochiaan degene voor wie ik er wil zijn.