De Mis van 7 juli werd zoals gewoonlijk op de eerste zondag van de maand opgeluisterd met zang van het Parochiekoor. Maar er gebeurde meer. In plaats van de gebruikelijke twee misdienaars waren er deze keer vier: Linde, Lieke, Myrthe en Renske. Dat had een reden. Zij dienden deze zondag voor het laatst. Het was na mijn priesterwijding dat we ineens een vrij grote groep misdienaars kregen, bijna allemaal meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik was daar erg blij mee, want als priester had ik ze echt nodig. Als ik alles zelf moet doen, wordt het een heel gestudder. Dat is niet om aan te zien, dat begrijp ik wel. Voor nieuwe misdienaars is het natuurlijk ook wel even wennen, maar uiteindelijk doen ze alles toch veel vlotter en handiger dan ik. Maar nu waren deze vier meisjes er voor het laatst. Ze zitten inmiddels allemaal op de middelbare school en krijgen het druk met andere zaken. Er blijven drie misdienaars over. Er zijn dus nog plaatsen vrij op het priesterkoor. Hebt u een (klein)zoon of (klein)dochter waarvan u denkt dat hij of zij er misschien wel belangstelling voor heeft, praat er dan eens over! Ook ik zal proberen nieuwe misdienaars te werven. Maar nu wil ik vooral de vertrekkende misdienaars bedanken en hen een goede zomer toewensen. Dat wens ik natuurlijk ook de misdienaars toe die nog blijven. En ook u als lezer van de Rotonde wens ik een aantal mooie weken toe.