Aanmelden voor het project ‘Eerste heilige Communie 2022’

We gaan weer van start!
Althans.. dat willen we heel graag. Ieder jaar krijgen kinderen uit groep 4 de gelegenheid om  hun Eerste heilige Communie in de Sint Victorparochie te ontvangen. Dit jaar is vanwege de maatregelen tegen corona natuurlijk alles anders en onzeker. Toch gaan we een begin maken met de voorbereiding. We houden daarbij een slag om de arm en zijn voorbereid op uitstel of aanpassing van de diverse activiteiten.

Het project ter voorbereiding van de viering van de Eerste Communie op 26 juni 2022, bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen.
De werkgroep organiseert ouderavonden waarbij de ouders uitleg over de thema’s krijgen die aansluiten op de Eerste Communie en waar de kinderen later ook mee gaan werken.

Voor de communicanten organiseren we diverse kindermiddagen. De kinderen zullen onder andere een doopviering bijwonen, krijgen een rondleiding door de kerk en gaan de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen. Wij hebben hierbij de hulp van de ouders hard nodig; alleen dan kunnen we de kinderen goed voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

De ouderbijdrage voor deelname aan het project is € 25,00 per kind, dit kunt u de eerste avond contant meenemen.

U kunt uw kind aanmelden door bijgaand formulier uiterlijk op 31 januari 2022 in te vullen.

Het project begint in principe op maandagavond 7 maart met een introductie- en catecheseavond voor de ouders.
Bij deelname aan het project krijgt u meer informatie over deze avond via de mail.

Noteer ook alvast een andere belangrijke datum: op zaterdagavond 26 maart is de voorstelviering waarin de communicanten zich voorstellen aan de parochie.

Bij vragen kunt u terecht bij Chantal Suiker:
eerstecommunie@sintvictorparochie.nl –  06 52891429