Aanmelden voor het project ‘Eerste heilige Communie 2020’

De kinderen uit groep 4 krijgen de gelegenheid om op 19 april 2020 hun Eerste heilige Communie in de Sint Victorparochie te ontvangen.

Het project ter voorbereiding hiervan, bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen.
De werkgroep organiseert thema-avonden waarbij de ouders catechese krijgen en uitleg over de thema’s die aansluiten op de Eerste Communie en waar de kinderen later ook mee gaan werken.

Voor de communicanten organiseren we diverse kindermiddagen. De kinderen zullen onder andere een doopviering bijwonen, krijgen een rondleiding door de kerk en gaan de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen. Wij hebben hierbij de hulp van de ouders hard nodig; alleen dan kunnen we de kinderen goed voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

De ouderbijdrage voor deelname aan het project is € 25,00 per kind, dit kunt u de eerste avond contant meenemen.

U kunt uw kind aanmelden door bijgaand formulier uiterlijk op 22 december 2019 in te vullen.

Het project begint op maandagavond 13 januari 2020 met een introductie- en catecheseavond voor de ouders.
Bij deelname aan het project krijgt u begin januari meer informatie over deze avond via de mail.

Noteer ook alvast een andere belangrijke datum: op zaterdagavond 8 februari is de voorstelviering waarin de communicanten zich voorstellen aan de parochie.

Bij vragen kunt u terecht bij Hanneke Ocheda-Stoetzer:
eerstecommunie@sintvictorparochie.nl –  06 47762202