Aanmelden voor het project ‘Eerste heilige Communie 2024’

We gaan weer van start!
Ieder jaar krijgen kinderen uit groep 4 de gelegenheid om  hun Eerste heilige Communie in de Sint Victorparochie te ontvangen.

Het project ter voorbereiding van de viering van de Eerste Communie op 7 april 2024, bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen.
De werkgroep organiseert ouderavonden waarbij de ouders uitleg over de thema’s krijgen die aansluiten op de Eerste Communie en waar de kinderen later ook mee gaan werken.

Voor de communicanten organiseren we diverse kindermiddagen. De kinderen zullen onder andere een doopviering bijwonen, krijgen een rondleiding door de kerk en gaan de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen. Wij hebben hierbij de hulp van de ouders hard nodig; alleen dan kunnen we de kinderen goed voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

De ouderbijdrage voor deelname aan het project is € 25,00 per kind, dit kunt u de eerste avond contant meenemen.

U kunt uw kind aanmelden door bijgaand formulier uiterlijk op 31 december 2023 in te vullen.

Het project begint in principe op met een introductie- en catecheseavond voor de ouders.
Bij deelname aan het project krijgt u meer informatie over deze avond via de mail.

Bij vragen kunt u terecht bij Chantal Suiker:
eerstecommunie@sintvictorparochie.nl –  06 52891429


    captcha