Aanmelden voor het Vormselproject 2021

Kinderen die in het laatste jaar van de basisschool zitten, gaan een grote stap in hun leven zetten: ze moeten een keuze maken voor een middelbare school.
Meestal hebben ze niet eerder zo’n belangrijke keuze moeten maken in hun leven!

Ook de kerk vraagt ze om een keuze te maken: willen ze meedoen met de voorbereiding op het heilig Vormsel?

Voor de vormelingen worden diverse bijeenkomsten georganiseerd; natuurlijk wordt hen uitgelegd wat het Vormsel inhoudt en gaan ze met elkaar in gesprek, maar er wordt ook geknutseld. Ook een bezoek aan de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem staat op het programma.

Wij hebben de hulp van de ouders hard nodig; alleen met hun hulp kunnen we de kinderen goed begeleiden op weg naar het sacrament van het Vormsel.
We beginnen dan ook met een informatieavond voor de ouders op maandag 22 maart 2021 om 20:00 uur in de pastorie van de Sint Victorkerk.

De ouderbijdrage voor het Vormselproject is € 25,00.  Dit kan op de informatieavond betaald worden.

Op zaterdagavond 24 april 2021 is de voorstelviering waarin de Vormelingen zich voorstellen aan de parochie en op vrijdagavond 18 juni is de feestelijke viering van het Sacrament van het Vormsel.

U kunt uw kind aanmelden door bijgaand formulier uiterlijk op 1 maart 2021 in te vullen.

Bij vragen kunt u terecht bij pastor Bert Glorie:
pastorbert@sintvictorparochie.nl –  0226 451203 of 06 27318504