Achter de kerk bevindt zich het kerkhof met graven, een urnenveld en een urnenmuur. De begraafplaats behoort tot de Sint Victor Parochie en valt onder de eindverantwoordelijkheid van deze Parochie. Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door Peter Wortel (0226-451277) en Jan Beentjes (06-21876113) Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door vrijwilligers.

Op de aloude begraafplaats is begraven is niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn bezet. Uitzondering hierop zijn nog enkele familiegraven waar het nog mogelijk is om een kist bij te plaatsen. Bijzetting van urn in een bestaand eigen graf is wel mogelijk. Aan de linker voorzijde van de graven is een urnenveld, hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Direct achter het kerkgebouw komt een nieuw urnenveld, deze is ingericht voor het bijzetten van urnen in kelders. Deze kelders staan ondergronds en worden afgesloten met een bovengrondse gedenkplaat met eigen tekst. In de pastorietuin is een urnenmuur ingericht voor het bijzetten van een urn in een nis. De aanwezige hardstenen sluitplaat kan voorzien worden van eigen tekst.

Urnengraven worden uitgegeven voor een periode van twintig jaar of dertig jaar. Deze periode kan telkens worden verlengd met een periode van tien jaar. In de urnengraven kan een tweede urn worden bijgezet.

De aanleg van het urnenveld en de urnenmuur is een gevolg van de toenemende vraag. Het aantal mensen dat ervoor kiest na hun overlijden gecremeerd te worden groeit nog steeds. De urnenmuur is in juni 2015 ingezegend door pastor Paul Vlaar en staat perfect passend bij het Mariakapelletje dat enkele jaren geleden al door vrijwilligers is gebouwd. Als je ziet hoeveel kaarsjes daar worden opgestoken in betrekkelijke anonimiteit, dat is ongekend. Het kerkbezoek loopt terug, ook bij ons, maar de behoefte om eventjes tot rust te komen in de kapel of op het kerkhof neemt toe.

Contact mogelijkheden voor meer informatie :

  • Langs gaan op het secretariaat in de Pastorie (iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur)
  • Bellen met een van de beheerders:
    • Peter Wortel (0226-451277)
    • Jan Beentjes (06-21876113)
  • Mailen naar : info@sintvictorparochie.nl

Tarieven Sint Victorparochie Obdam 2021

Tarieven Urnenmuur
Huurcontract per 20 jaar € 1250,= Inclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Huurcontract per 30 jaar € 1500,= Inclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Bijzetting tweede urn €   250,= Exclusief tekst
Reservering per jaar €     25,=
Tarieven Urnengrafkamers
Huurcontract per 20 jaar €   750,= Exclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Huurcontract per 30 jaar € 1000,= Exclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Bijzetting tweede urn €   250,= Exclusief tekst
Reservering per jaar €     25,=
Tarieven Urnenveld
Huurcontract per 20 jaar €   600,= Exclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Huurcontract per 30 jaar €   750,= Exclusief afsluitplaat Exclusief tekst
Bijzetting tweede urn €   250,= Exclusief tekst
Reservering per jaar €     25,=
Contacten
Pastor Bert Glorie 0226-451203 06-27318504 Pastoraal medewerker
Peter Wortel 0226-451277 Penningmeester/Contact
Jan Beentjes 06-21876113 Beheerder/Contact
Pierre van Diepen 0229-234965 06-38248629 Dapper&Harder Hoorn
Rek. nr. NL87 RABO 0138 0014 56