Jaarlijks worden deze maaltijden gehouden tijdens de vastenperiode. Er is een stukje spiritualiteit aan de hand van een hongerdoek.

Dit jaar gebruiken we de hongerdoek ‘Het nieuwe verbond’. Een doek dat boordevol symboliek staat: oosterse en westerse, joods-christelijke en hindoeïstische-boeddhistische. Het doek is opgebouwd in spiraalvorm.

Aan de buitenkant heersen chaos en geweld, militairen met onbarmhartige laarzen, brandende moskeeën en kerken, uitbuiting van boeren. Aan de binnenkant bouwt zich een tegenkracht op: mensen bekennen zich tot elkaar, komen op voor hun rechten, gaan samen aan tafel.

Ook wij gaan samen aan tafel en eten sobere soep en brood. Soep en brood worden door MOV-werkgroepen of door vrijwilligers verzorgd. Op deze manier is er solidariteit met elkaar, maar meer nog: er is solidariteit met medemensen die het minder hebben dan wij. De uitgespaarde kosten van de maaltijd thuis, worden verzameld na de sobere maaltijd en dit jaar geschonken aan de voedselbank.

Maar er is meer: tijdens de sobere maaltijden zijn gastsprekers uitgenodigd die vertellen over wat de rol van de maaltijd is in hun religie.

Wilt u deelnemen aan sobere maaltijden, dan kunt u zich opgeven via de mail: anne-marievanstraaten@ziggo.nl of telefonisch: 06 227 59 461.

Onder vermelding van naam en datum(s) dat u aanwezig wilt zijn. U dient zelf een soepkom en lepel mee te nemen. Voor de sobere maaltijd in de Sint Victorkerk kunt u zich ook opgeven door uw naam te noteren op een lijst die vanaf Aswoensdag achterin de kerk ligt.

De maaltijden zijn op donderdagavonden van 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur:

14 maart          St. Victorkerk te Obdam

21 maart          St. Bonifatiuskerk te Spanbroek

28 maart          ‘t ABBE-huisje te Abbekerk

4 april              St. Georgiuskerk te Spierdijk

11 april            St. Lambertuskerk te De Weere