Op donderdagavond 9 mei wordt er in de kerk een parochieavond gehouden. Als parochieraad zijn wij benieuwd naar uw mening over alles wat ons kerkgebouw en onze parochie betreft. Er zijn ook enkele zaken die wij zelf aan de orde willen stellen.
We hebben nog geen agenda voor deze bijeenkomst vastgesteld, maar schrijf de datum in elk geval alvast in uw agenda of op uw kalender: donderdag 9 mei om 19.30 uur: parochieavond in de Sint Victorkerk. In de volgende Rotonde leest u hier meer over.