Dinsdag 18 juni was het zover, de finale avond van de Grote Clubkas Actie van de Rabobank.

In de voorgaande jaren werd de Rabo fietstocht voor vele clubs en stichtingen georganiseerd, waardoor ze werden gesponsord met een financiële bijdrage van maximaal €250,-.

Dit is het tweede jaar met een nieuwe opzet om voor club of stichting geld te verdienen.

Daarvoor vroegen we u in de afgelopen maand om uw stem uit te brengen voor onze Sint Victorkerk. Via de website, de Rotonde en vanaf de preekstoel tijdens de vieringen, deden we deze oproep en… u heeft ons gesteund. Elke stem leverde geld op. In totaal hebben wij 91 stemmen ontvangen, zelfs meer dan vorig jaar! Dit heeft het mooie bedrag van € 497,77 opgeleverd. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. We hopen voor het volgend jaar weer op uw stem te mogen rekenen en natuurlijk ook die van nog vele andere parochianen.

Parochieraad Sint Victor