Een goed begin is het halve werk.
In de afgelopen weken heeft zich al een aardig koortje gevormd van vooral dames die willen
meezingen tijdens de eerste Eucharistieviering van Pastor Bert Glorie op zondag 7 juni a.s.
Het is de wens van Bert dat niet een bestaand koor of enkele koren samen op die dag zullen
zingen, maar iedereen die dat wil. Zelf heeft hij te kennen gegeven dat hij graag een
Nederlandse mis wil met nog wat liederen die hij erg mooi vindt.
Inschrijven is nog mogelijk tot circa 15 januari en omdat de heren nog even over de streep
getrokken moeten worden, willen wij bij deze aan hen in het bijzonder een oproep doen om
zich aan te melden. Dit kunt u doen, liefst door een mailtje te sturen naar Nel de Groot:
j.de.groot1@quicknet.nl, of tel. 072-5714806, onder vermelding van uw zangstem.
De repetities, o.l.v. Piërre van Diepen, zullen plaatsvinden in de Sint Victorkerk op
donderdagavonden te beginnen op 6 februari.
Er wordt € 10,00 p.p. inschrijfgeld gevraagd als tegemoetkoming in de kosten van muziek
e.d., te voldoen op de eerst repetitieavond.
Het repetitieschema voor het projectkoor ziet er als volgt uit: Tijd van 19.30 – 21.00 uur.
Februari: 6 – 13 – 20 – 27, Maart: 5 – 12 – 19 – 26, April: 2 – 16 – 23, Mei: 7 – 14 – 28,
Juni: 4 generale.
Laten we er samen een mooie voorbereidingstijd van maken.

Namens het projectkoor,
Nel de Groot