Op zaterdag 6 juni hoop ik tot priester te worden gewijd. De dag daarop draag ik dan mijn eerste mis op in de Sint Victorkerk. Voor deze gelegenheid wordt een projectkoor opgericht, waarvoor je je nu kunt inschrijven. Het koor staat onder leiding van Pierre van Diepen. Nel de Groot neemt het secretariaat voor haar rekening. Het koor zal een Nederlandstalige mis instuderen en enkele liederen. De mis is gecomponeerd door Jan Valkestijn. Als je een indruk wilt krijgen van deze mis, dan kun je op internet het best het Nicolaas Credo opzoeken. Van dit Credo zijn diverse opnames te beluisteren. Tot nu toe hebben zich vooral dames ingeschreven voor het projectkoor. Maar ik weet zeker dat er ook zanglustige heren zijn!

Wie mee wil zingen in dit koor kan zich inschrijven bij Nel de Groot, e-mail: j.de.groot1@quicknet.nl of tel.: 072-5714806.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Sint Victorkerk, te beginnen op 6 februari. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 te voldoen bij de eerste repetitie. Vergeet niet bij je aanmelding te vermelden of je bas, tenor, alt of sopraan bent.