Hella van der Wijst is vooral bekend door haar tv programma’s ‘De Wandeling’, ’Geloof en een Hoop Liefde’ en ‘Bakkie Troost’. Van dit laatste programma legde zij twintig ervaringsverhalen van mensen vast die een geliefde verloren in haar boek Troost, als je iemand verliest’.

Bij haar ontmoetingen met mensen slaagt Hella er op een bescheiden manier in om mensen met hun diepste ervaringen en gevoelens tot hun recht te laten komen.

Hella houdt dit jaar in West-Friesland de ‘Preek van de Leek’, waarbij iedereen van harte welkom is. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Bonifatius Extra. Uw waardering kunt u tot uitdrukking brengen door een bijdrage aan een collecte.

St. Bonifatiuskerk Spanbroek zondag 2 febr. 11.00 uur, m.m.v. Memorykoor o.l.v. Marjo Bosch.

Jan Verbruggen