De Sint Victorkerk doet mee!

Van meer dan 600 kerken in Nederland luiden tot eind april iedere woensdagavond de klokken.

Het klokgelui staat in het teken van ‘hoop en troost’.
Het initiatief is bedacht door koster Michael van den Bergh van de oudkatholieke Paradijskerk in Rotterdam. ‘Kerkklokken luiden vooral op zondag, maar als er geen diensten gehouden worden, luiden er ook geen klokken meer. Ik dacht: Dan wordt het ál te stil’, zo meldde de koster twee weken geleden al. Hij ziet het luiden van de klokken als een hoopvol teken om de coronacrisis te doorstaan en troostvol voor alle rouwenden om de slachtoffers. Ook is het een boodschap van dankbaarheid aan alle werkers in de gezondheidszorg en andere hulpverleners.

Het idee van de Rotterdamse koster vond brede navolging en het aantal deelnemers dat zich aanmeldde steeg snel. Van den Bergh afgelopen vrijdag: ‘Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en luisteraars. Sinds maandagavond is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. We hebben met veel groepen gesproken en hebben besloten de actie ‘Klokken van hoop en troost’ te verlengen tot eind april.’

Ook de kosters van onze Sint Victorkerk dragen graag hun steentje bij aan deze sympathieke actie. Dat hebt u de afgelopen drie weken misschien al wel gehoord. Het luiden van de klokken vindt iedere woensdagavond plaats van 19.00 uur tot 19.15 uur.