Mensen ontmoeten elkaar, worden lid van werkgroepen of voeren samen werkzaamheden uit door een verbinding te zoeken met onze kerkgemeenschap.
Daarom is de kerk voor de gemeenschap van Obdam en Hensbroek van grote waarde. Juist deze verbindende activiteiten zijn door het coronavirus weggevallen. Verbinding is binnen onze geloofsgemeenschap belangrijk. Als het weer mogelijk is, willen we deze activiteiten oppakken. Nu en in de toekomst.
Het thema is dit jaar niet voor niets ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Net als voor een huishouden, is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar u om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
Tussen 18 en 30 januari ontvangt u daarom een envelop met daarin een brief met het verzoek om bij te dragen. Uw bijdrage kunt u (digitaal) overmaken of u kunt de acceptgirokaart gebruiken. En heeft u wel eens gedacht aan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar? Hierover vindt u meer informatie in de informatiefolder die in januari bij u in de bus valt.

Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen, die ons kunnen helpen met het lopen van een wijk. Wilt u zich één keer per jaar inzetten voor onze kerk door een wijk te lopen? Neem dan contact op met Ellen de Boer tel. 0226-45 30 22.

Op zaterdag 16 januari wordt om 10.30 uur de actie Kerkbalans ingeluid. Helaas zonder het inmiddels bekende samenzijn op de pastorie. Door het coronavirus is dat niet mogelijk. De lopers kunnen de tassen deze dag tussen 10.30 en 12.00 uur bij de pastorie ophalen. Zij brengen de enveloppen dit jaar alleen rond, maar halen ze niet op zoals andere jaren. Wij hopen dat u toch wilt geven voor de kerk van morgen. Hiertoe kunt u de envelop inleveren bij een van de adressen die op de envelop vermeld staan.

Mogen wij op u rekenen in deze zware tijd? Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kerkbalans St. Victorparochie Obdam
Email: werkgroep-kerkbalans@sintvictorparochie.nl