Op dinsdagmiddag is het secretariaat van de parochie geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.

Jan Beentjes en José Appelman zijn aanwezig om post en e-mails te verwerken en andere werkzaamheden te verrichten die horen bij het parochiesecretariaat. Ook telefonisch zijn ze bereikbaar. Maar zolang als de huidige corona-maatregelen van kracht blijven, is het niet meer mogelijk om het secretariaat te bezoeken. Hebt u iets te regelen met het secretariaat, dan kunt u een mailtje sturen, een briefje in de brievenbus doen of even bellen, maar ik verzoek u vriendelijk niet langs te komen als dat niet strikt noodzakelijk is. Dat geldt ook voor de ochtenden op de pastorie waar normaal gesproken de koffie voor u klaarstaat. De vieringen in de kerk kunnen doorgang vinden, maar ook hier is het van belang dat de anderhalve-meter-regel wordt gehandhaafd.