Ook dit jaar is weer de actie Kerkbalans gehouden. De enveloppen zijn wel rondgebracht, maar konden deze keer niet worden opgehaald. Daarom hebt u als parochiaan niet alleen de gebruikelijke envelop, maar ook een herinneringsbrief in de bus gehad. De inkomsten van de actie Kerkbalans zijn onontbeerlijk voor het draaiend houden van de parochie. Gewoonlijk hebben we ook inkomsten via de collecteschaal, uitvaarten en misintenties. Maar die stroom is sinds de uitbraak van het corona-virus vrijwel helemaal opgedroogd. Veel onkosten lopen echter door en kunnen niet of nauwelijks worden gereduceerd. Daarom zijn we dit jaar extra blij met uw bijdrage. Misschien hebt u deze al overgemaakt. Dan danken we u daar hartelijk voor. Maar mocht het zo zijn dat u de parochie een warm hart toedraagt, maar er nog niet aan toe gekomen bent, vergeet het dan niet.
U kunt uw bijdrage overmaken op ING-bankrekeningnummer NL38 INGB 0000 1601 62 of
Rabo-bankrekeningnummer NL87 RABO 0138 0014 56 t.n.v. het R.K. kerkbestuur St. Victor Obdam met vermelding: Kerkelijke bijdrage 2021.
Bij voorbaat dank!