De doden begraven is een van de zeven werken van barmhartigheid. De kerk zou zich er dus verantwoordelijk voor moeten voelen, zeker als het om mensen gaat van de eigen parochie. Maar zo is het al heel lang niet meer. Mensen zijn gewend zelf keuzes te maken: begraven of cremeren, wel of geen avondwake, wel of geen kerkelijke uitvaart… Steeds vaker wordt voor crematie gekozen, meestal zonder voorafgaande kerkdienst.

Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat een familie die niet koos voor een kerkelijke uitvaart of avondwake, ook geen behoefte had aan alles wat daar automatisch op volgde. Er werd dan geen herinneringskruisje voor de overledene gemaakt, er kwam geen In Memoriam in de Rotonde en tijdens de Allerzielenviering werd er geen foto van de overledene getoond en geen In Memoriam voorgelezen. Je zou kunnen zeggen dat we als parochie de kerkelijke uitvaart in één pakket aanboden met alles wat daarbij kwam en dat we ervan uitgingen dat mensen die de kerkelijke uitvaart niet wilden hebben, ook de rest van het pakket niet wilden.
Maar dat blijkt niet te kloppen. Er zijn dit jaar enkele families geweest die door omstandigheden niet kozen voor een kerkelijke uitvaart of avondwake, maar wel graag een gedachteniskruisje hadden gehad of een persoonlijk in memoriam in de viering van Allerzielen.

We hebben daarom besloten dat we voortaan altijd contact met de familie opnemen als er een parochiaan overleden is. Dat doen we natuurlijk uit medeleven, maar ook om te vragen of we als parochie nog iets kunnen betekenen. Wat we al deden en wat we blijven doen, dat is ’s middags om 15.00 uur de klok luiden als er een parochiaan overleden is en wij daarvan op de hoogte zijn. Wat we ook al deden en zullen blijven doen, dat is de naam van de overledene aflezen in elke viering gedurende de eerste zes weken na het overlijden.
Wat ik persoonlijk ook al gewend was, is een kaart sturen of naar de condoleance gaan als er geen sprake is van een kerkelijke avondwake of uitvaart.
Maar daar komt nu de vraag bij: is er misschien nog iets anders waar u prijs op stelt? Dit om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen.