Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw om 15.00 uur de Kruisweg gebeden. Dit jaar gaan we dat doen in de Marcuskapel. Als u niet goed ter been bent, kunt u gerust meedoen aan deze Kruisweg, want u kunt het zittend af. We maken het niet moeilijker dan nodig is, maar willen u op deze manier toch de gelegenheid bieden het lijden en sterven van Jezus biddend mee te beleven. Eveneens op Goede Vrijdag is er om 19.00 uur een viering in de kerk, verzorgd door het koor Sing@Victor.