Meteen nadat de eerste berichten over de actie voor de Voedselbank die door onze MOV-groep op touw was gezet in huis-aan-huisbladen waren verschenen, werden de eerste giften binnengebracht. Dat was nog voor het officiële startsein van de actie. Afgelopen zaterdag, tijdens de viering met het koor Sing@Victor, kwam Jan van Holten van de stichting ‘Vrienden van de Voedselbank’ vertellen over het werk van deze stichting en uiteraard ook over de voedselbank zelf. De houdbare producten en toiletartikelen die wij inzamelen, zijn zeer welkom. U kunt nog spullen inleveren tot en met zaterdag 17 december. Op dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend is de pastorie open van 9.00 tot 11.00 uur. Op dinsdagmiddag is de pastorie open van 14.00 tot 16.00 uur. Ook voorafgaand aan de vieringen kunt u uw meegebrachte spullen inleveren. Bij voorbaat hartelijk dank!