Even een kopje koffie of thee drinken na de viering is een mooi moment om wat bij te praten met elkaar. Juist nu, in deze onzekere tijden waarin het voortbestaan van onze kerk niet meer zeker is, lijkt het mij goed om alle mogelijkheden aan te grijpen om het ‘samen kerk-zijn’, na de vieringen voort te zetten. Daarom is er voortaan, niet alleen de eerste zondag van de maand, maar na alle vieringen  gelegenheid om koffie of thee te drinken.

Natuurlijk zijn er wel vrijwilligers nodig om voor de viering een en ander klaar te zetten, en na de viering de koffie en thee te schenken. Wilt u ook af en toe eens helpen? Geef u dan op bij mij, dan maak ik een schema. Hartelijk dank vast!

Hanneke Ocheda

hanneke@ocheda.nl – 06 47762202