Ook dit jaar heeft de landelijke Vastenactie een project geadopteerd dat uitgaat van een stichting die afkomstig is uit onze eigen regio. De afgelopen twee jaar viel die eer te beurt aan Bake for Life, nu is het een project van de stichting Uganda voortzetting werk pater Kees Spil dat opgenomen is in de lijst van landelijk goedgekeurde projecten. Na de viering van zaterdagavond 25 maart zal er een deurcollecte worden gehouden voor dit project. Vronie Spil – Konijn, een schoonzus van pater Kees Spil, zal tijdens de viering het een en ander vertellen over het werk van de stichting en over dit project.

De bijdragen die wij voor dit project inzamelen, worden vermeerderd met een bijdrage uit de opbrengst van de landelijke Vastenactie. Daarom verdient dit project ons aller steun. Achterin de kerk staat een kist waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Als u geld overmaakt naar de stichting Vastenactie, wees dan zo goed het projectnummer erbij te vermelden waarvoor het geld bestemd is. Het nummer van ‘ons’ project is 402178. Hieronder vindt u meer informatie over dit project.

Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil mag meedoen met de Vastenactie.

Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was pater Kees Spil uit de Zuidermeer werkzaam als parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen voor de parochie die onder zijn zorg viel. Maar vooral ging zijn aandacht uit naar scholing en de jeugd. Hij bouwde scholen en organiseerde voor de jeugd activiteiten.
In Uganda krabbelt men weer op na een intensieve periode van lock-downs. Scholen zijn weer open en de leerlingen vinden de weg weer naar de schoolbanken. Buswale is een afgelegen en zeer grote parochie in de bush (80 km²) over een uitgestrekt gebied dat moeilijk te bereiken is. De mensen leven van de opbrengst van het land en van de visvangst. In droge periodes wordt er weinig tot niets verdiend.
In de parochie Buswale zijn ongeveer 30 lagere scholen. De scholen zijn armlastig en er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, ondersteunt de stichting het project Bussoms (Buswale Schools Materials). Wij hebben ervaren dat dit boekenproject enorm stimulerend werkt. Niet alleen voor de leraren en leerlingen, maar ook voor de ouders. Zij zien de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten toenemen, hetgeen hun interesse voor het wel en wee van de school vergroot en hen motiveert ook hun steentje bij te dragen aan verdere verbeteringen.
Om sneller een groter aantal kinderen een kans op goed onderwijs te geven heeft de stichting het Bussomsproject ingediend bij de Vastenactie. We zijn heel blij dat het project is goedgekeurd. Hierdoor krijgen nog eens 3800 kinderen de kans op beter onderwijs. We hopen dat u met ons deze kinderen een kans wil geven door deel te nemen aan de Vastenactie!
U kunt uw bijdrage overmaken op  NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Vermeld daar dan het projectnummer bij: 402178
Hartelijk dank!