Op woensdag 26 april zijn Peter Wortel en Jan Beentjes Koninklijk onderscheiden.

Nietsvermoedend gingen beide heren samen met hun echtgenotes naar het gemeentehuis in De Goorn. Daar wachtte Burgemeester Monique Bonsen hen op. Bij binnenkomst in de zaal stonden daar vele familieleden en bekenden beide jubilarissen op te wachten. Grote verwondering natuurlijk wat dit allemaal te betekenen had. Nou dat werd gauw duidelijk toen de burgemeester het woord tot ze richtte.

Zowel Jan als Peter zijn onmisbaar voor de parochie van St.Victor te Obdam.
Beiden doen al jarenlang vrijwilligerswerk en verrichten onbezoldigde nevenfuncties.

Peter Wortel
Zo is Peter vanaf 2003 tot heden lid van het parochiebestuur dat later parochieraad werd. Van 2003 tot 2010 als secretaris en daarna tot heden als penningmeester. Ook regionaal bij De Waterkant is hij bij het penningmeesters-overleg. Hij heeft ook vele maanden geschilderd in en om de pastorie, om de uitgaven voor de parochie te beperken.

Daarnaast zit hij als penningmeester bij de Stichting Restauratie Onderhoud Victorkerk. Peters inzet voor het cultureel erfgoed is groot. Hij zet zich in om de prachtige monumentale panden in Obdam te behouden met name de Victorkerk en de pastorie.

Ook zit  hij als bestuurslid bij het Adriaantjesfonds. Het Adriaantjesfonds is een stichting met charitatieve doelen. Ze zorgen ze voor de verpachting van gronden, uit de opbrengst worden mensen ondersteund in moeilijke situaties.
Tevens is hij lid van het Doe Team Obdam dat bezig is met de herinrichting van de voortuin en kerkplein, om dit onderdeel te laten worden van een nieuwe kern, ‘de ziel’ van het dorp. Hij doet ook  de financiële boekhouding van pastor Bert.

Jan Beentjes
Jan is technisch lid van de Parochieraad Obdam sinds 2007 tot heden. Ook als vrijwilliger is hij actief binnen dezelfde parochie. Op technisch en sociaal vlak kan en wil hij geen nee zeggen.

Verder bemant hij het secretariaat een dag in de week. ‘s Morgens thuis, werk voorbereiden en ‘s middags op de pastorie. Opvallend was meteen de gedreven houding van Jan, niet alleen op technisch vlak, maar op alle terreinen binnen onze kerk en parochie. Jan is een onmisbare schakel in ons bestuur. De afgelopen decennia zijn er veel aanpassingen, verbouwingen en opknapbeurten van de kerk en de pastorie geweest, mede op initiatief van Jan.
Veel klussen zijn onder leiding van Jan gerealiseerd en tevens had Jan ook altijd een bepalende uitvoerende taak.

Hij is al jaren tenor bij het koor Entre-Deux. Jan houdt heel veel van zingen en kan dit prachtig combineren als koorlid van Entre-Deux. Maar hij doet binnen dit koor meer dan zingen alleen; kerk openen, koffiezetten, lichten aan etc.

Jan helpt mee bij het Doe Team sinds 2018. Hij weet van alle technische details; waar lopen leidingen, afvoerbuizen, aansluitpunten etc.

Verder was hij van 1973 t/m 2001 wedstrijdleider en coördinator bij de biljartclub en de biljartbond.

Kortom twee duizendpoten die deze decoratie dubbel en dwars verdienen!

Namens de parochieraad en heel veel Obdammers:
Jan en Peter, nogmaals van harte gefeliciteerd!