In de afgelopen week kon je voelen dat de lente in aantocht was. Het waaide vaak hard, maar het werd al wel wat warmer en als de zon erbij kwam voelde het echt aangenaam. Fijn om buiten te zijn! Intussen wordt er ook weer hard gewerkt in de voortuin van de pastorie. Loop of fiets er maar eens langs!
En nu komt ook Pasen in zicht. Nog een Goede Week en dan is het zover!

We beginnen deze goede week al op zaterdagavond met Palmpasen. Dan vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op een ezel komt hij de stad binnengereden, toegezwaaid door mensen met palmtakken. Ook wij maken een grote intocht in de kerk. De kinderen nemen hun palmpasenstok mee. Wilt u met uw (klein)kinderen ook palmpasenstokken versieren, er staan nog enkele houten kruisen in de pastorie. Aarzel niet en kom er een of meer halen. Bel even voordat u komt, dan weet u zeker dat er iemand is om de deur voor u te openen. Maar ook zonder palmpasenstok bent u natuurlijk welkom. Het koor Sing@Victor zorgt voor de zang tijdens deze viering. Ook laten we een filmpje zien van de Zandtovenaar, waarin in het kort de laatste dagen van Jezus worden getoond.
We vervolgen de Goede Week op Witte Donderdag, ’s morgens om 9.00 uur in de Marcuskapel. Daar herdenken we hoe Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden het Paasmaal vierde. Aan het eind van deze viering wordt alles van het altaar afgehaald, zodat het kaal en leeg achterblijft. Dit ter voorbereiding op wat komen gaat. Overigens drinken we na deze viering wel een kopje koffie in de pastorie, zoals we dat gewend zijn na een viering in de Marcuskapel.
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur bidden we de Kruisweg in de kapel van de Horstenburgh. Als u niet in de Horstenburgh woont, kunt u gerust naar de kapel komen om op dit uur het lijden en sterven van Jezus mee te beleven.
Om 19.00 uur is er dan weer een viering in de Sint Victorkerk, wederom met zang van het koor Sing@Victor. Ook in deze viering staat de dood van Jezus centraal, verbonden aan het lijden in de wereld en wat wij zelf zoal meemaken.
Op zaterdagochtend is er in de kapel van de Horstenburgh een Paasviering.
Op zaterdagavond om 21.00 uur is er in de Sint Victorkerk de Paaswake met het Parochiekoor. Hierin vieren we de opstanding van Jezus uit de dood en hernieuwen we onze doopbelofte. Maar graag wil ik u ook de viering van Eerste Paasdag om 10.00 uur aanbevelen, waarin Hanneke Ocheda zal voorgaan.

En natuurlijk wens ik u allen nu alvast een zalig Pasen. Dat het licht dat Christus in de wereld heeft gebracht voor u mag schijnen. Dat we ondanks alles wat er in de wereld gebeurt en alles wat u misschien zelf overkomen is de laatste tijd, het vertrouwen mogen houden dat we de ruimte krijgen om met elkaar iets op te bouwen en daaraan vreugde te beleven. Jezus is door God opgewekt uit de dood. Hij laat ons zien dat er toekomst is, zelfs over de dood heen. Laten we dus niet somber zijn, maar dankbaar omdat we hier leven en hier met elkaar iets van ons leven mogen maken.

Pastor Bert Glorie