Met een knal sprong de kurk van de champagnefles de lucht in. De inhoud spoot als een fontein omhoog… Zo moet het gegaan zijn op het Pinksterfeest. Plotseling kwamen de leerlingen van Jezus naar buiten. Ineens was de hele stad Jeruzalem er vol van. Jezus van Nazareth, de man die uit de dood was opgestaan, hij is de Messias, de beloofde redder. Laten we God daarom prijzen… Die boodschap werd door de apostelen zo enthousiast gebracht dat iedereen het kon horen in zijn eigen taal. Zo ontstond de kerk, doordat er heel veel mensen waren die spontaan verder wilden met het verhaal van Jezus. Het kon niet afgelopen zijn… En zo is het nog. Nog steeds zijn er mensen die verder willen gaan in zijn voetspoor, in zijn Geest… Ook hier in onze Sint Victorkerk gooien we het bijltje er niet bij neer. We gaan door. Dit weekend is het weer Pinksteren. In onze kerk vieren we dat op Eerste Pinksterdag met een viering met het Parochiekoor waarin Hanneke Ocheda voorgaat. U bent allemaal van harte welkom!