U hebt het kunnen lezen en zien in het NHD: de sobere maaltijd op 14 maart in onze pastorie was een leuk en interessant gebeuren. Er waren ca. dertig deelnemers, waaronder de leden van jeugdkoor De Victorzangertjes. Tot besluit van de maaltijd zongen zij enkele toepasselijke liederen.

Vóór de maaltijd was Bas Stam uit Abbekerk aan het woord geweest om iets te vertellen over de geloofsgemeenschap waartoe hij behoort, de Bahai.

En dan was er natuurlijk de maaltijd zelf: twee soorten soep en brood, verzorgd door onze MOV-groep, zodat we in het kader van de vastentijd niet alleen sober, maar vooral ook gezellig en lekker konden eten met elkaar. U kunt in de komende tijd nog drie keer meedoen met een sobere maaltijd, maar de enige ‘thuiswedstrijd’ is gespeeld.

Het kan nog op donderdag 28 maart in ‘t Abbehuisje in Abbekerk, waar iemand komt vertellen over de rol van de maaltijd in de islam, op donderdag 4 april in de Georgiuskerk in Spierdijk waar iemand komt vertellen over het hindoeïsme en op donderdag 11 april in de Lambertuskerk in De Weere, waar de rol van de maaltijd in het christendom wordt belicht. De maaltijden duren van 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot pastor Anne-Marie van Straaten, e-mail: anne-marievanstraaten@ziggo.nl of tel.: 06-22759461.