Sinds enkele jaren zijn de geloofsgemeenschappen van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West in een fusie verenigd tot één parochie genaamd de Emmaus Parochie.
Nu de kerk van Zwaagdijk-West niet langer voor de eredienst wordt gebruikt, is deze parochie te klein geworden om zelfstandig voort te bestaan. Zeker in verhouding tot de omliggende regio’s.
Daarom is er nu voor gekozen om de Emmaus Parochie bestuurlijk aan te laten sluiten bij de parochies van de regio De Waterkant.

Na gesprekken met betrokkenen is besloten dit per 1 maart a.s. te effectueren. Per die datum is pastoor Nico Knol benoemd als administrator van de Emmaus Parochie en zal het pastorale team en het bestuur van de regio De Waterkant zorg dragen voor deze parochie.
Per 1 maart is pastoor Fred Deen eervol ontslagen als pastoor van de Emmaus Parochie. Als priester-assistent zal hij actief blijven in de grotere regio.

Wij hopen en verwachten dat op deze wijze de geloofsgemeenschappen van de Emmaus Parochie de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.