Vele uren wordt er gelopen naar een waterput, een rivier of een moeras. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Veel ziektes worden verspreid door onzuiver water. Veel tijd gaat ‘verloren’ met het halen van water. Tijd die niet besteed kan worden aan gezin, scholing of werk. Maar er zijn ook andere problemen. Tijdens het halen van water zijn vrouwen kwetsbaar en onveilig.

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrises. We steunen projecten in diverse landen door te helpen bij het aanleggen van infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Met een watertank vlak bij een school help je feitelijk dubbel op: gemak en educatie gaan dan hand in hand.

Ook in de Sint Victorkerk steunen we dit jaar dit doel. Dit doen we door na elke viering in de vastentijd achterin de kerk te collecteren. Uw bijdrage kan helpen. Iedere druppel (water) is er één.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

MOV Obdam