Kerkkoor Entre-Deux vierde op zondag 28 april tijdens een feestelijke viering ‘Geloven dat het kan’ hun 30-jarig bestaan.

Tijdens een bijeenkomst in het voorjaar van 1989 nam pastoor Beemster het initiatief om tot een oprichting van een ‘tussenkoor’ te komen. Er was al een parochiekoor en jongerenkoor, maar er was behoefte aan nog een koor. Al heel gauw kreeg dit koor de naam Entre-Deux; letterlijk vertaald ‘tussen twee’ of ‘tussenruimte’. Het 45 leden tellende koor staat sinds 2013 onder leiding van Sandra Hoffer en is uitgegroeid tot een hecht en gezellig koor met mooie stemmen: tenoren, bassen, alten en sopranen. Veel muziekstukken worden vierstemmig gezongen. Entre-Deux verzorgt verschillende vieringen in de Sint Victorkerk, maar treedt ook op als gastkoor en geeft kerstconcerten.

Vrijdag 26 april hebben de leden het jubileumfeest gevierd, met o.a. een heerlijke barbecue. Tijdens het feest en de feestelijke viering op zondag is de wens uitgesproken om nog minstens 30 jaar door te gaan. We geloven dat het kan!