Het gebeurt nogal eens dat een lid van de parochieraad op straat of elders wordt aangesproken over het reilen en zeilen van de parochie. Over allerlei zaken leven er vragen bij parochianen. Dat kan ook haast niet anders in deze tijd van grote veranderingen.

Daarom organiseert de parochieraad op donderdagavond 9 mei in de Sint Victorkerk een parochieavond. De parochieraad nodigt middels dit bericht alle parochianen uit om deze avond bij te wonen en mee te denken over de toekomst van ons kerkgebouw en onze geloofsgemeenschap.

De avond begint om 19.30 uur. Er is koffie en thee en na het officiële gedeelte kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.

Op de agenda staan de volgende punten:

  • Uitbreiding regio De Waterkant met Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.
  • Herinrichting kerktuin en Kerkplein van de baan.
  • Hoe verder in Hensbroek na sluiting Marcuskerk.
  • Verschil in bevoegdheden parochieraad en regiobestuur.
  • Samenvoeging Caritas Instellingen De Waterkant.
  • Kinder- en jongerenwerk in onze parochie.
  • Plannen voor nieuwe verwarming en zonnepanelen.
  • Kussens alleen op voorste banken en
  • De toekomst van pastor Bert Glorie.

Misschien zijn er nog andere onderwerpen waarvan u vindt dat ze op deze avond besproken moeten worden. Daartoe is volop gelegenheid. U bent van harte welkom!