Vroeger had elke parochie een zgn. armbestuur. Dat bestuur beheerde geld en evt. landerijen en andere bezittingen die geschonken waren aan de parochie ten behoeve van de armen. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de armbesturen omgevormd tot Caritasinstellingen. En sindsdien heeft iedere parochie dus een Parochiële Caritas Instelling (PCI).

Het bestuur van de PCI beheert nog altijd het vermogen en ondersteunt daarmee soms projecten, maar soms ook mensen of gezinnen die hulp nodig hebben en waarvoor de overheid geen vangnet biedt.

In Hensbroek is, ondanks dat de Marcuskerk vorig jaar gesloten werd, de Caritasgroep nog steeds actief. De leden van de groep bezoeken vooral zieke en eenzame mensen. Het is nog niet zo lang geleden dat de leden van de Caritasgroep zelf de fruitmanden opmaakten waarmee ze de zieken verblijdden.

Als Lida Poel begint te vertellen over de vijfentwintig jaar dat ze nu lid is van de Caritas, dan merk je toch wel dat de tijden veranderd zijn. Er is geen groenteboer of supermarkt meer in Hensbroek, waarbij fruit kan worden ingekocht. Het is misschien ook niet altijd nodig om met een fruitmand aan te komen.

Maar waar nog wel behoefte aan is, dat is aan onderlinge verbondenheid. Nu het dorp geen winkels en geen katholieke kerk meer heeft, is die behoefte misschien wel groter dan ooit. Lida wil daarom graag doorgaan met het brengen van bezoekjes.

Maar het was wel de moeite waard om bij deze mijlpaal even stil te blijven staan. Dat hebben we gedaan op een bijeenkomst op woensdag 17 april, bij Bert en Lida thuis in Hensbroek. Namens het parochiebestuur feliciteerde Anny de Boer-Bakker Lida en bedankte haar voor al het werk dat zij gedaan heeft voor de PCI gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar.

Ook Bert werd bedankt omdat hij Lida de ruimte heeft gegeven om dit werk te doen. Joop Ligthart, de voorzitter van Caritas Hensbroek, sloot zich hierbij aan. Tenslotte kreeg Lida de Caritasspeld door Anny opgespeld en overhandigde Joop haar een bos bloemen.

Lida, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.