Op zaterdag 16 november 2019 is pastor Bert tot diaken gewijd.
Dit gebeurde tijdens de plechtige eucharistieviering van 12.00 uur in de bedevaartkapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo, samen met nog drie andere wijdelingen.

Eerst was de uitverkiezing van de kandidaten. Zij werden persoonlijk naar voren gevraagd. Daarna beantwoordde rector de Wit, aan bisschop Punt hun voordracht met een positief antwoord.
Na het Veni Creator spraken de vier wijdelingen, ‘de beloften van de uitverkorenen’ uit. Gevolgd door het afleggen van ‘de belofte van gehoorzaamheid’. Dit laatste gebeurde geknield voor de bisschop, terwijl zij hun gevouwen handen in die van de bisschop legden.
Hierna gingen de wijdelingen plat op de grond liggen, als teken van totale overgave. De gelovigen in de kerk zongen de ‘Litanie van alle Heiligen’. De heiligen worden aangeroepen voor het versterken van het gebed voor de wijdelingen in de hoop dat deze diakens hun taak in de toekomst goed kunnen en blijven uitoefenen.
Daarna volgde de handoplegging, waarbij de bisschop in stilte de handen op de knielende wijdeling legde. Na het uitspreken van het wijdingsgebed, stonden de nieuw gewijde diakens op en gingen naar de plaats waar zij werden bekleed met de liturgische diaconale gewaden.
Tot slot was de overhandiging van het evangelieboek, waarbij de nieuw gewijde diaken voor de bisschop knielde, deze hem het evangelieboek overreikte met de boodschap het evangelie goed te verkondigen en te handelen in het juiste geloof.
Hierna werden de pas gewijde diakens verwelkomd door de bisschop en de aanwezige diakens en priesters met een vredeskus.

Na deze plechtigheid werd de viering van de eucharistie vervolgd.
Aan het einde van de viering mochten we pastor Bert en zijn familie feliciteren.
Heel veel Obdammers waren naar Heiloo gekomen om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken.

We feliciteren pastor Bert van harte met deze mijlpaal en gaan met hem mee op weg naar het priesterschap!

Via de volgende link vindt u veel foto’s van de wijding.

Foto’s bisdom