Op maandag 4 november heeft pastor Bert in de kleine kapel van Heiloo zijn geloofsbelijdenis en eed van trouw afgelegd, als voorbereiding voor zijn diakenwijding op 16 november. Er waren vier priesterkandidaten, waarvan Bert er een was. Hierbij beloven de wijdelingen dat ze zich ten dienste stellen van de Kerk met christelijke gehoorzaamheid. Ze zullen als een goede herder in opdracht van Kerk en gemeenschap handelen.
De dienst werd geleid door Jeroen de Wit rector van het seminarie. Samen met de andere wijdelingen, legde Bert zijn geloofsbelijdenis en eed van trouw af in aanwezigheid van bisschop Punt en hulp bisschop Hendriks. Familie, vrienden, collega’s, parochieraad en een aantal parochianen waren allemaal getuige van deze bijzondere viering.

Bert, proficiat namens ons allemaal!
Weer een stap dichterbij het priesterschap.